Forum Martorii lui Iehova

General => Convingeri personale => Subiect creat de: lovelogic din August 21, 2018, 09:57:30 pm

Titlu: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 21, 2018, 09:57:30 pm
1. La martori niciodată nu am auzit ca, dacă WTBS a dat o normă și un martor obișnuit s-a plâns că îl nedreptățește, să fie schimbată legea. De fapt, nu ai voie nici măcar să pui la îndoială ceva. Cum se spune: "Ordinul nu se discută, se execută".
  În schimb, în Biblie, fiicele lui Țelofad s-au plâns că o lege dată chiar de Dumnezeu le nedreptățea:

  Numeri 27: 4-8 - Pentru ce sa se stinga numele tatalui nostru din mijlocul familiei lui, pentru ca n-a avut fii? Da-ne si noua deci o mostenire intre fratii tatalui nostru."
5. Moise a adus pricina lor inaintea Domnului.
6. Si Domnul a zis lui Moise:
7. "Fetele lui Telofhad au dreptate. Sa le dai de mostenire o mosie intre fratii tatalui lor si sa treci asupra lor mostenirea tatalui lor.
8. Iar copiilor lui Israel sa le vorbesti si sa le spui: "Cand un om va muri fara sa lase fii, sa treceti mostenirea lui asupra fetei lui.


  Da, Dumnezeu a schimbat legea în funcție de un singur caz al unor oameni simpli.

2. În timp ce la martori cele mai importante lucruri sunt participarea în predicare și la întruniri, singurul sfat dat de apostolii din Ierusalim lui Pavel și, deci considerat ca fiind cel mai important lucru pentru ei era ajutarea săracilor.

Galateni 2:10 - Ne-au spus numai sa ne aducem aminte de cei saraci, si chiar asa am si cautat sa fac.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 21, 2018, 10:10:57 pm
3. În timp ce Biblia descrie păcatele grave, chiar și a celor mai mari eroi ai săi, (Aproape niciun personaj biblic important nu a scăpat de dezvăluirea punctelor slabe.) martorii acoperă abuzurile sexuale (și nu numai) ale membrilor obișnuiți.

4. În timp ce la martori ți se repetă de nenumărate ori să fii supus și să te umilești, Biblia te sfătuiește să nu te lași călcat în picioare.

2 Corinteni 11:20, 21 - De fapt, voi suportaţi pe oricine vă înrobeşte, pe oricine pune mâna pe tot ce aveţi, ba chiar devorează tot ce aveţi, pe oricine se înalţă mai presus de voi, pe oricine vă loveşte peste faţă.  O spun spre ruşinea noastră, ca şi cum am fi prea slabi ca să ne folosim cum se cuvine de autoritatea noastră. NW

VA URMA
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 22, 2018, 09:29:52 pm
5. La martori, dacă te plângi că un bătrân a abuzat de puterea lui sau te-a nedreptățit, de obicei ești considerat răzvrătit. Biblia, niciodată nu a numit răzvrătit pe cineva care s-a plâns că i s-a făcut o nedreptate.

De exemplu, Moise, atunci când Core s-a răzvrătit, el nu a spus: ”Cum își permite să facă așa ceva împotriva numitului lui Iehova?” El a spus ceea ce vedem în versetul de mai jos:

Numeri 16:15 - Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: "Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar şi n-am făcut rău niciunuia din ei."
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 23, 2018, 11:37:39 pm
6. Martorii au un ”sclav fidel și prevăzător” care este îndrumat de Iehova și care nu greșește niciodată și care nici nu va mai greși deoarece în viitor își vor primi răsplata pentru fidelitatea lor.

În schimb, apostolul Pavel, unul dintre cei mai mari scriitori ai Bibliei, a recunoscut că în viitor era posibil ca el să dea o învățătură greșită. Apoi i-a sfătuit pe cititori sau ascultători să nu asculte de mesajul lui în caz că se întâmplă așa ceva.

Galateni 1:8 - Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 24, 2018, 02:41:40 pm
7. Este bine-cunoscut sloganul ”Vrem spitale, nu catedrale”, cu referire la catedrala mântuirii neamului. Acest slogan redă ideea că decât să dai o grămadă de bani pentru o clădire fără vreun uz practic (mai ales într-o țară săracă cum e România), mai bine îi folosești pentru ceva util.

Martorii folosesc o parte însemnată din veniturile lor pentru construirea de săli ale regatului, săli de congrese și filiale.

Biblia arată, în schimb, că Dumnezeu nu a poruncit niciodată construirea unei clădiri pentru închinare. În lege, dacă citim Exodul, singura construcție poruncită de Dumnezeu a fost tabernacolul, care era un cort și nu urma să fie înlocuit de altceva. Inițiativa construirii unui templu a fost a lui David și a venit după aproximativ 400 de ani. Dumnezeu i-a spus:

2 Samuel 7:4-7 - În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
5. "Du-te şi spune robului Meu David: "Aşa vorbeşte Domnul: "Oare tu Îmi vei zidi o Casă ca să locuiesc în ea?
6. Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă.
7. Pretutindeni pe unde am mers cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul Meu, Israel, zicând: "Pentru ce nu-Mi zidiţi o Casă de cedru?"?


Și chiar și construcția templului de către Solomon a fost pusă într-o lumină negativă de scriitorii Bibliei, fiind descrisă ca fiind împovărătoare.

1 Regi 5:13 - Regele Solomon îi aducea din tot Israelul pe cei puși la muncă forțată. Numărul oamenilor puși la muncă forțată era de treizeci de mii.(NW)

Templul a fost singura construcție pentru închinare permisă de Dumnezeu. Israeliții au construit ”locuri înalte” pentru jertfe lui Iehova, dar Biblia arată că acestea au fost interzise de Dumnezeu.

Deuteronomul 12: 4,5 - Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru!
5. Ci să-L căutaţi la Locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.

12:11 - Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.

2 Cronici 33:17 - Însă poporul tot mai aducea jertfe în locurile înalte, numai că i le aducea lui Iehova, Dumnezeul lor.

În Noul Testament, nu există nicio dovadă că creștinii aveau vreun locaș de închinare. Casa lui Dumnezeu erau oameni și nu o clădire.

Efeseni 2:21,22 -  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din August 26, 2018, 12:12:28 am
8. Isaia 5:20 - Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

La martori, toți cei dinăuntru sunt buni (chiar dacă pădure fără uscături nu există) și toți cei care nu le acceptă doctrina sunt răi, chiar dacă duc o viață morală. ”Au ei un motiv rău pentru care nu au devenit martori”, cică.

Niciun scriitor al Bibliei nu a căzut în această capcană. Pentru ei un om rău era rău și un om bun era bun, indiferent dacă era de afară sau din interior.

Diotref, care îi dădea afară din adunare pe cei care nu erau de partea lui, și deci ar fi fost bătrân de congregație după doctrina martorilor, era numit rău de apostolul Ioan:

3 Ioan 9-11 : Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.
10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică.
11. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.


Apostolul Pavel a arătat că și oamenii care nu cunosc legea (sau Vechiul Testament) pot primi aprobarea lui Dumnezeu dacă fac fapte bune.

Romani 2:9-16 - Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
12. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.


Și chiar și în Vechiul Testament, Nebucadnețar și Cirus au fost numiți ”slujitorul meu”, chiar dacă ei se închinau unor zeități păgâne:

Ieremia 25:9 - iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte, zice Domnul; şi voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva locuitorilor ei, şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dărâmături veşnice.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 04, 2018, 02:12:18 pm
9. În timp ce la martori, toți sunt obligați să predice, în Biblie, în Vechiul Testament, doar profeții erau trimiși să predice, iar în Noul Testament, doar apostolii.

Matei 28:19 - Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Contextul arată că cele de mai sus au fost spuse celor 11 apostoli.

Faptele 14:14 - Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au* rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:

Versetul de mai sus arată că Barnaba a fost apostol.

1 Corinteni 9:16 - Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie* s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

Scrie ”vai de mine” și nu ”vai de noi” sau ”vai de voi”, deci nu era o obligație pentru creștini să predice; doar pentru apostol.
De fapt, termenul ”apostol” înseamnă ”trimis”.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 05, 2018, 10:23:21 pm
10. Practica evitării foștilor membri (idei extrase din http://jwsurvey.org/cedars-blog/14-bible-verses-that-dismantle-shunning-as-practiced-by-jehovahs-witnesses (http://jwsurvey.org/cedars-blog/14-bible-verses-that-dismantle-shunning-as-practiced-by-jehovahs-witnesses))

Această practică crudă care a duc la multe necazuri, depresii și chiar sinucideri este și nebiblică.

Luca 6:35-37 - 35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
36. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.


Isus a avertizat pe continuatorii săi ca, mai degrabă decât să judece conduita semenilor lor, să fie iubitori și îndurători.

Versetele susținute de martori pentru evitare sunt:

1 Corinteni 5:11 - Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice "frate", totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.

Aceste legături nu se referă la o evitare totală, deoarece:

2 Tesaloniceni 3: 14, 15 - Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
15. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.


A nu avea nicio legătură nu însemna evitare totală.

2 Corinteni 2:6-11 - Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi;
7. aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
8. De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
9. căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi ascultători în totul.
10. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu - dacă am iertat ceva - am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,
11. ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.


Versetele de mai sus arată că pedeapsa nu a fost dată de toți, ci de cei mai mulți.
Apoi, se spune că, dacă ei ar fi fost prea duri față de el, ar avea de câștigat Satana.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 09, 2018, 10:51:28 pm
11. Nu existau comitete judiciare și nici comitete de demitere (idee extrasă din aceeași sursă ca la punctul 10). Aceste comitete sunt foarte frustrante pentru martorii sinceri. îmi aduc aminte de un caz în care nu a fost un comitet, doar 2 bătrâni au chemat-o pe o soră la ”camera mică” doar să discute despre o problemă pe care a avut-o cu altă soră. Soțul ei a mers la acei bătrâni și le-a spus: ”Soția mea nu are nicio problemă cu cealaltă soră. Nu o mai chemați la camera mică pentru că ea are probleme cu inima”.

1 Tesaloniceni 4:3-11 - Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.


Versetele de mai sus arată că păcatele sexuale și nedreptățile sunt judecate doar de Dumnezeu. Singura datorie a creștinilor era să se iubească unii pe alții și să își vadă de treburile lor, lucru care în niciun caz nu îl fac bătrânii din comitetele martorilor.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 12, 2018, 06:11:28 pm
12.  Martorii au cărți și scrisori secrete pentru bătrâni, pionieri, beteliști, supraveghetori de circumscripție și poate și alții. Este nedrept pentru membrii obișnuiți să fie judecați după niște proceduri pe care ei nu le cunosc.

Legea din Vechiul Testament era disponibilă tuturor, chiar și neisraeliților, și nu avea părți secrete pentru o anumită categorie de oameni.

1 Corinteni 5:1, 2 - Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.
2. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!


Și în secolul 1, bătrânii nu aveau proceduri secrete de excludere. Cuvintele de mai sus au fost adresate întregii adunări.


Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 12, 2018, 07:17:22 pm
13. Strâns legat de punctul 12 este faptul că judecățile, comitetele judiciare, de demitere se fac în secret.

Dacă ne uităm la 1 Corinteni 5:1, 2 de mai sus, vedem că în secolul 1 acea problemă s-a analizat public.

La fel și în Vechiul Testament:

Deuteronomul 21:19 - tatăl şi mama să-l ia şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte.

Poarta orașului era locul cel mai accesibil și, deci, cel mai public. Acolo se făcea judecata.

Interesant este că fariseii aveau o judecată secretă de la care au preluat martorii:

Faptele 4:13-17 (NW) - Văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și înțelegând că erau oameni fără carte și de rând,+ s-au mirat. Și și-au dat seama că fuseseră cu Isus.+ 14  Și, privindu-l pe omul care fusese vindecat și care stătea în picioare lângă ei,+ n-au avut nimic de spus împotrivă.+ 15  Atunci le-au poruncit să iasă din sala Sanhedrinului și s-au sfătuit, 16  zicând: „Ce să facem cu oamenii aceștia?+ Pentru că au făcut un semn extraordinar, văzut de toți locuitorii Ierusalimului,+ iar noi nu putem nega. 17  Dar, pentru ca lucrul acesta să nu se mai răspândească în popor, să-i amenințăm și să le spunem să nu mai vorbească nimănui în numele acesta“.

La fel și martorii, când se sfătuiesc ce să facă cu cineva, îl scot afară, deci aceeași lipsă de transparență.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 13, 2018, 01:53:54 pm
14. Când cineva devine martor, el deține adevărul, așa că tot ce se predă afară este fals și tot ce primește în interior este bun și nu mai trebuie să cerceteze.

Scriitorii Bibliei, din contră, i-au îndemnat chiar și pe cei care au devenit creștini să continue să cerceteze ceea ce li s-a spus dacă era adevărat sau fals.

1 Ioan 4:1 - Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.

Acelor creștini nu li s-a spus nici să respingă, nici să aprobe anumite duhuri: li s-a spus să cerceteze.

1 Tesaloniceni 5:21 - Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

Din nou, aceste lucruri au fost spuse unor creștini botezați.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 16, 2018, 03:58:23 pm
15. Martorii își schimbă des doctrina, în timp ce Biblia nu i-a îndemnat niciodată pe cei ce îi slujeau lui Dumnezeu să-și schimbe doctrina.

1 Regi 13:15-18 - Atunci el i-a zis: "Vino cu mine acasă şi să iei ceva să mănânci."
16. Dar el a răspuns: "Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine şi nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta;
17. căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului: "Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce."
18. Şi el i-a zis: "Şi eu sunt proroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: "Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă." Îl minţea.


1 Regi 13:24 - Omul lui Dumnezeu a plecat; şi a fost întâlnit pe drum de un leu, care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el, şi leul stătea şi el lângă trup.

Versetele de mai sus vorbesc despre un profet care a fost pedepsit cu o moarte rușinoasă pentru că și-a schimbat doctrina.
De fapt o schimbare de doctrină a fost privită ca o minciună.

Idem în Noul Testament:

Galateni 1:8 - Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Dacă apostolul Pavel ar fi predat o doctrină diferită față de ceea ce a predat în trecut, cum fac martorii deseori, și-a declarat blestemul asupra lui.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 22, 2018, 10:29:18 pm
16. Exact în această seară am urmărit pe ”History” o emisiune care trata legile israeliților. Când s-a vorbit despre interdicția cu privire la închinarea la idoli, s-a spus că Dumnezeu evreilor, cică era un dumnezeu exclusivist, răzbunător care cerea acest lucru nu numai de la israeliți, dar și de la alții.

Cum adică, Dumnezeu a cerut și de la neisraeliți să nu se închine la idoli și la alți zei?

Asta nu am citit-o în Biblie, dar am ascultat să văd ce argumente s-au dat. Și au găsit un singur argument din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Cel din Vechiul Testament era că filistenii au fost loviți cu ”hemoroizi pentru că se închinau la idoli”.

Pot să demonstrez ușor că cei ce au spus asta erau niște bibliști de 2 bani. Dacă citesc 1 Samuel capitolul 6 unui copil de 12 ani și îl întreb de ce au avut filistenii hemoroizi, el ar spune că din cauza chivotului (sau arcei legământului) care era în orașul lor.

Deci, în ce sens este Biblia superioară normelor martorilor?

În timp ce Dumnezeu nu a condamnat niciodată un neisraelit pentru că se închina la alți dumnezei, martorii îi condamnă pe care îi slujesc aceluiași Dumnezeu cu cea mai mare pedeapsă, dacă nu-i slujesc așa cum spun ei.

PS. În Ieremia 35 se vorbește despre faptul că Dumnezeu a răsplătit o națiune pentru simplul fapt că ei au ascultat de strămoșul lor.

Ieremia 35:16 -  Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!

Ieremia 35:18,19 - Şi Ieremia a zis casei recabiţilor: "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el;
19. pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaşi care să stea înaintea Mea!"


Asta este ca și cum un martor i-ar spune unui penticostal: ”La noi mai sunt martori care mai trag cu păhărelul, mai și curvesc. Tu, în schimb, îți respecți religia într-un mod excelent! Ești un exemplu! Dumnezeu te va binecuvânta!”
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 26, 2018, 11:50:17 pm
17. Protejați de religia adevărată. Pentru martori asta înseamnă totul: să rămână martori. Asta li se repetă la aproape fiecare congres, an de an. Singura condiție pentru a trece Armaghedonul este de a fi martor. Deci, mai bine spus, religia este ca un talisman.

A avea curaj = a avea curajul de a predica
A fi fideli = a rămâne martori
A fi buni = a predica pentru ca alții să fie salvați
A fi drepți = a predica
A avea credință = A fi sigur că martorii sunt religia adevărată.
A avea perspicacitate = A studia publicațiile martorilor
A fi generos = A da donații
A fi smerit și umil = A te supune bătrânilor
Iubire = Predicare
etc.

Practic, aproape toate calitățile (dacă nu toate) au fost redenumite. Aceasta îi face pe martori să se rupă de realitate. Aceasta îi face să-și scuze greșelile, din moment ce au toate calitățile de mai sus.
Ajung să fie și îngâmfați din moment ce ei știu mai multe decât ceilalți oameni și Dumnezeu îi vede la un nivel mai înalt.

La ce se ajunge? La o grămadă de probleme.

O întâmplare adevărată: Un martor cu soția lui locuiau la mama lui. Din cauză că au apărut probleme, au dat-o afară pe mama lui, femeie de peste 70 de ani. Din cauză că nu avea unde să stea, un vecin al ei a primit-o să locuiască cu el. Bătrânii au acționat imediat și au exclus-o pe motiv de curvie. Mama lui a murit și el se lăuda că nici la înmormântare la ea nu a mers pentru că respectă ”regulile teocratice”.

Scriitorii Bibliei nu au încurajat așa ceva. Așa cum martorii văd religia lor ca o protecție, așa vedeau și israeliții templul, dar li s-a spus:

Ieremia 7:3 - Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: "Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!"
5. Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
7. numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
8. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic.
9. Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…
10. Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: "Suntem izbăviţi!"… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!


La fel, când s-a construit templul, Dumnezeu a prevăzut că templul urma să fie o capcană, de aceea a spus:

1 Regi 6:11 - Domnul a vorbit lui Solomon şi i-a zis:
12. "Tu zideşti Casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău, David,
13. voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi pe poporul Meu, Israel."
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 27, 2018, 12:10:50 am
Cred că ar fi interesant și un punct cu redefinirea termenilor (cum ar fi: a fi la adevăr = a fi martor)
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: valeriu din Septembrie 28, 2018, 11:18:34 pm
Bine, lovelogic! Tu faci aici ca şi Isus la nunta din Cana (Ioan 2:10), punctele mai principale le laşi la urmă. Sper să le fie de folos, să se trezească, căci „beţi” sunt, dar nu de vin.  :)
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Septembrie 29, 2018, 12:47:11 am
Mulțumesc, Valeriu!
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 13, 2019, 12:43:41 am
18. În timp ce martorii zic că niciodată lucrurile nu au stat mai rău ca acum, Biblia arată că societatea umană evoluează încontinuu spre mai bine.

Eclesiastul 7:10 -  Nu zice: "Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?", căci nu din înţelepciune întrebi aşa.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 13, 2019, 08:35:51 pm
19. Despre prozelitism: martorii sunt printre cei mai înfocați, Biblia este împotrivă.

Asta este o idee care am observat-o personal la o primă vedere din ce am studiat din Biblie, deci, dacă cineva știe niște versete care contrazic ceea ce am scris, aș fi bucuros să le aflu.

Vechiul Testament: Niciunui neisraelit nu i s-a sugerat că ar trebui să își schimbe zeul la care se închină, și că ar trebui să se închine la Dumnezeul israeliților.

2 Regi 5:17 -  Atunci Naaman a zis: "Fiindca nu vrei sa primesti tu, ingaduie sa se dea robului tau pamant cat pot duce doi catari; caci robul tau nu mai vrea sa mai aduca altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfa, ci va aduce numai Domnului.

Nici lui Naaman nu i s-a cerut să i se închine lui Iehova, deși a fost vindecat. Dorința sa de a i se închina numai lui Iehova a fost din proprie inițiativă.

(am să continui acest punct că nu am avut timp să îl termin)

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 13, 2019, 11:37:11 pm
1 Regi 11:2,4 - care faceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: "Sa nu intrati la ele, si nici ele sa nu intre la voi; caci v-ar intoarce negresit inimile inspre dumnezeii lor." De aceste neamuri s-a alipit Solomon, tarat de iubire.

Cand a imbatranit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alti dumnezei; si inima nu i-a fost in totul a Domnului Dumnezeului sau, cum fusese inima tatalui sau, David.

1 Regi 16:31 - Si, ca si cum ar fi fost putin lucru pentru el sa se dedea la pacatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevasta si pe Izabela, fata lui Etbaal, imparatul sidonienilor, si a slujit lui Baal si s-a inchinat inaintea lui.

Atât Izabela, cât și soțiile lui Solomon și-au promovat religia lor, iar în Biblie aceasta este privită ca o seducere, deci ceva negativ.

Profeții care au fost trimiși de Dumnezeu la alte națiuni, au condamnat faptele lor, adică, violența, mândria, opresiunea, nedreptatea etc. și nu închinarea lor.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 14, 2019, 01:33:58 am
Noul Testament:

Matei 23:15 - Vai de voi, carturari si farisei fatarnici! Pentru ca voi inconjurati marea si pamantul ca sa faceti un tovaras de credinta; si, dupa ce a ajuns tovaras de credinta, faceti din el un fiu al gheenei, de doua ori mai rau decat sunteti voi insiva.

Deci Isus a numit prozelitismul fariseilor ca fiind ipocrizie. Deoarece pretindeau că îi ajută pe oameni, și, în realitate, îi duceau într-o stare mai rea decât înainte.

Despre predicarea apostolilor:

Am citit cartea Faptele și am găsit un singur verset în care a fost abordată o persoană pentru a i se predica.

Faptele 8:29, 30 - Duhul a zis lui Filip: "Du-te si ajunge carul acesta!"
30. Filip a alergat si a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: "Intelegi tu ce citesti?"


Și aceasta a fost o discuție scurtă, nu ca la martori, 1, 2, 3 ani până la botez.

În rest, de zeci de ori se spune că mărturia a fost în public, în sinagogi etc.


Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Februarie 17, 2019, 08:20:03 pm
Pe de alta parte, biblia e inferioara normelor iehoviste. Ei nu o să ceara niciodata să iti omori familia, sau copiii, sau să faci genocid, sau să dai apa infectata sotiei, etc.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 17, 2019, 10:32:11 pm
Exemple?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Februarie 18, 2019, 08:13:28 am
Nu cunosti exemple din astea? Credeam ca ai zis ca stii biblia.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 18, 2019, 12:47:12 pm
Nu mai bate apa-n piuă: dacă ai exemple, spune-le.

Citat
Credeam ca ai zis ca stii biblia.

Eu nu „credeam” că am zis așa ceva.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 18, 2019, 05:55:38 pm
Citat
Ei nu o să ceara niciodata să iti omori familia, sau copiii, sau să faci genocid, sau să dai apa infectata sotiei, etc.

1. Ei sunt o religie mică. Și pe baza asta, pentru a câștiga popularitate, trebuie să înfățișeze în oameni iubitori și binevoitori.
2. Trebuie să se supună legilor. Altfel, liderii lor ar face închisoare.

Părerea mea este că nu știi ce sunt ei în stare să facă dacă nu ar îndeplini aceste două condiții.

Mie nu îmi este greu să îmi imaginez, dacă mă gândesc la ce au făcut ei cu prietenii lor, a se vedea exemplul lui Rutherford-Hitler și Malawi-Mexic, dar ce-ar face cu dușmanii lor dacă ar avea putere?

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Februarie 18, 2019, 06:35:03 pm
Bun, deci normele lor sunt superioare Bibliei din diverse motive, am inteles. Am mai inteles ca nu prea cunosti biblia. Iata câteva exemple:
Uciderea familiei:

Deut 13:6 Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau soţia ta, care se odihneşte la pieptul tău sau prietenul tău, pe care îl iubeşti ca pe tine însuţi, te va stârni în secret, spunându-ţi: «Hai să mergem şi să slujim altor dumnezei», zei pe care nu i-ai cunoscut nici tu şi nici părinţii tăi, 7 zei dintre cei ai popoarelor care sunt în jurul tău, în apropierea ta sau mai departe de tine, de la o margine la cealaltă a pământului, 8 să nu accepţi ce-ţi spune şi să nu-l asculţi, să nu-l priveşti cu compătimire şi să nu-l cruţi sau să-l ascunzi, 9 ci să-l omori. Tu să fii primul care se ridică împotriva lui ca să-l omoare şi apoi întregul popor. 10 Să-l ucizi cu pietre

Uciderea copiiilor:
Lev21:9 Dacă fiica unui preot se pângăreşte prostituându-se, ea îşi necinsteşte tatăl; să fie arsă în foc.

Ex 21:17 Cel ce îşi blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea.
Isus se plange ca și aceasta parte din lege e desfiintata de traditia omeneasca

Deut 21:18 Dacă un om are un fiu neascultător şi răzvrătit, care nu ascultă de tatăl şi de mama lui şi nu ascultă nici după ce l-au disciplinat, 19 părinţii să-l ducă înaintea celor din sfatul bătrânilor, la poarta cetăţii 20 şi să le spună: «Acest fiu al nostru este neascultător şi răzvrătit! Nu ascultă de noi şi este un risipitor şi un beţiv.» 21 Atunci toţi oamenii din cetatea lui să-l omoare cu pietre. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru. Toţi israeliţii vor auzi şi se vor teme.

Genocid:
Deut 2:33 Domnul, Dumnezeul nostru, l-a dat în mâinile noastre; noi l-am lovit de moarte atât pe el, cât şi pe fiii lui şi pe întregul lui popor. 34 Le-am cucerit atunci toate cetăţile şi am distrus[a] tot ce era în ele – bărbaţi, femei şi copii. N-am lăsat nici un supravieţuitor.

Deut 3:3 El l-a dat în mâinile noastre şi pe Og, regele Başanului, împreună cu tot poporul lui. I-am lovit până ce n-a mai rămas nici un supravieţuitor. 4 Am cucerit atunci toate cetăţile, până când n-a mai rămas nici una pe care să n-o fi luat de la ei, din cele şaizeci de cetăţi din tot ţinutul Argobului, din regatul lui Og din Başan. 5 Aceste cetăţi erau fortificate cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare; pe lângă acestea mai erau şi satele fără ziduri, şi ele numeroase. 6 Noi le-am distrus cu totul[a], aşa cum îi făcusem şi lui Sihon, regele Heşbonului, nimicind bărbaţii, femeile şi copiii din fiecare cetate.

Deut 7:2 când Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da şi le vei învinge, să le nimiceşti[a] cu totul. Să nu închei legământ cu ele şi nici să nu-ţi fie milă de ele.

Deut 7:16 Să distrugeţi toate popoarele pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le va da. Ochii voştri să nu privească cu milă spre ele şi să nu slujiţi zeilor lor, fiindcă lucrurile acestea vor fi o capcană pentru voi.

De alta religie? Distrusi.
Deut 13:15 atunci să-i ucideţi cu sabia pe toţi locuitorii cetăţii. Să nimiciţi[a] prin sabie toţi oamenii şi animalele care se află în ea

Deut 20:16 Dar în cetăţile acestor neamuri, pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă ca moştenire, să nu lăsaţi nimic în viaţă. 17 Să-i nimiciţi cu totul[a] pe hitiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe periziţi, pe hiviţi şi pe iebusiţi, după cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru,

Iosua 10:40 Iosua i-a învins astfel pe toţi regii din întreaga regiune: din zona muntoasă[a], din Neghev, din zona deluroasă[c] şi de la poalele munţilor. Nu a lăsat nici un supravieţuitor, nimicind întreaga populaţie, aşa cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.

1 Sam 15:2 Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Îi voi pedepsi pe amalekiţi pentru ceea ce i-au făcut lui Israel, când i s-au împotrivit pe drumul pe care venea din Egipt. 3 Du-te deci şi atacă-i pe amalekiţi; nimiceşte cu desăvârşire[a] tot ceea ce le aparţine! Nu-i cruţa, ci dă la moarte bărbaţii şi femeile, copiii şi sugarii, vitele şi oile, cămilele şi măgarii.»“

Apa infectata sotiei: Numeri 5:11-...
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 18, 2019, 10:23:44 pm
Păi na, nu au fost pedepsiți pe degeaba.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Februarie 23, 2019, 03:55:58 pm
Ba chiar ca degeaba. Iata deci ca de fapt morala martorilor este superioara bibliei, QED.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 25, 2019, 09:40:43 am
Romani 14:22 - Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice* de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine.

Măi David, dacă asta ți-e încredințarea. Ce rost are să încerc să ți-o schimb?

Chiar în versetele care mi le-ai dat scrie că nu a fost degeaba și tu continui să spui că a fost degeaba, deci ai o încredințare puternică.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Februarie 26, 2019, 07:54:25 pm
Ete na, incredintare  ;D Iti spun eu ce e, e ratiune, logica. E la mintea și celui mai prost cocos ca a comite genocid și a-ti omori familia este mult mai grav decât ipocrizia, sau studiul ani de zile pentru botez in loc de o zi.

Și e clar ca respectivii trebuiau omorati degeaba, nu exista nici un motiv intemeiat pentru a comite genocid și a-ti omori familia. Asta ca și cum cineva ar veni l-a mine și m-ar omori pentru postarile mele de pe forum, iar tu ai zice "pai nu degeaba a fost omorat". Ei tocmai ca degeaba, așa ceva nu se justifica in nici un caz. Asta așa, ca să ti-o dau iar mura-n gura.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Februarie 27, 2019, 08:50:02 pm
Îmi pare rău pentru tine, David, dar Dumnezeu nu judecă după principiile tale. El este și judecător, și legiuitor, iar noi nu suntem.

Romani 3:5-8 - Este oare nedrept Dumnezeu când își arată mânia? (Vorbesc ca un om.) 6  Nicidecum! Altminteri, cum va judeca Dumnezeu lumea?
7  Însă, dacă datorită minciunii mele adevărul lui Dumnezeu a devenit și mai evident, spre gloria sa, de ce mai sunt eu judecat ca păcătos? 8  Și de ce să nu spunem, după cum suntem învinuiți pe nedrept și după cum afirmă unii că spunem: „Să facem răul ca să vină binele“? Condamnarea acestor oameni este potrivit dreptății.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 02, 2019, 11:42:32 pm
Mie nu-mi pare rau de tine, iti meriti soarta :) Biblia a făcut și din tine un sclav fără minte, care e in stare să accepte genocidul și omorarea propriei familii pentru că a fost spalat pe creier de ideile unor ciobani primitivi.

In rest realiatea rămâne, normele MLI sunt superioare celor ale bibliei. Și chiar dacă am fi să acceptam prin absurd ca dzeu cica ne-a dat viata și exista, nici atunci nu are voie să comita genocid și să ne omoare familiile. Când dai ceva, nu mai e al tau. Ne-a dat viata cica? Atunci e viata noastră, el să-și vada de viata lui criminalu dreacului
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 03, 2019, 12:18:05 am
Ia fii atent la Exodul 17:8

Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.

Deci Amalec a vrut să comită genocid și să șteargă Israelul din existență. Deoarece s-a legat de poporul său pe degeaba, Dumnezeu a decis să le dea aceeași pedeapsă.

Dacă cineva îți lovește tatăl sau soția, tu nu faci nimic și zici:

Citat
Asta e viata noastră, fiecare să-și vada de viata lui
?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 03, 2019, 06:15:39 am
Citat
Ia fii atent la Exodul 17:8

Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.

Deci Amalec a vrut să comită genocid și să șteargă Israelul din existență. Deoarece s-a legat de poporul său pe degeaba, Dumnezeu a decis să le dea aceeași pedeapsă.

Asta e Exodul după lovelogic, nu? Nici vorba de "a vrut să comită genocid și să șteargă Israelul din existență". Israelitii erau invadatorii, doar nu crezi ca localnicii atacati trebuiau să cada toți pe spate sau in genunchi in față lor? LOL

Citat
Dacă cineva îți lovește tatăl sau soția, tu nu faci nimic și zici:

Citat
Asta e viata noastră, fiecare să-și vada de viata lui
?
Dacă cineva imi loveste sotia e clar ca n-o pornesc un genocid impotriva natiei din care face parte respectivul. Numai un descreierat poate gandi ca așa ceva e ok sau necesar. O să-l raportez conationalilor mei al caror sunt egal in fața legii, și faptasul va primi o pedeapsa pe masura. Nu o să devin eu stapan pe viata lui.

Tu ce faci când un membru al familiei trece la Islam de exemplu? Îi tai gatul?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 03, 2019, 10:31:11 am
1. Amaleciții nu erau localnici.

2.
Citat
O să-l raportez conationalilor mei al caror sunt egal in fața legii, și faptasul va primi o pedeapsa pe masura.

Deci, dacă „ai accepta prin absurd” că Dumnezeu există, el trebuie să fie inferior judecătorilor umani. El trebuia să meargă la un tribunal uman și să îl dea în judecată pe Amalec.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 04, 2019, 04:52:00 am
Amalecitii nu erau localnici? Asta de unde ai scos-o?

Citat
Deci, dacă „ai accepta prin absurd” că Dumnezeu există, el trebuie să fie inferior judecătorilor umani. El trebuia să meargă la un tribunal uman și să îl dea în judecată pe Amalec.
Nici pomeneala, mai citeste odata. Dacă am accepta prin absurd ca dzeu exista, atunci e viata noastră pentru ca ne-a dat viata. O data ce ai dat ceva cuiva, nu mai e al tau, nu mai poți avea pretentii la acel ceva. Deci dzeu nu poate avea pretentii la a controla viata cuiva.

In al doilea rand, da, judecatorii nostri sunt alesi de către noi, după ce s-au calificat. Nu l-a ales nimeni pe dzeu să fie judecator (magarului îi place să stea in ceata, nici nu avem cum să-l acceptam deci ca judecator), și totusi el se baga ca și chilotii in cur, acolo unde nu-i fierbe oala.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 04, 2019, 09:59:09 am
Citat
Amalecitii nu erau localnici? Asta de unde ai scos-o?

Deuteronomul 7:1 - Cand Domnul Dumnezeul tau te va aduce in tara in care vei intra si o vei lua in stapanire, si va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiti, pe ghirgasiti, pe amoriti, pe canaaniti, pe fereziti, pe heviti si pe iebusiti, sapte neamuri mai mari la numar si mai puternice decat tine;

Amaleciții nu sunt incluși. Amaleciții trăiau într-o regiune între Filistia și Egipt. După ce au trecut Marea Roșie,  israeliților li s-a spus să facă un ocol spre țara promisă ca să nu treacă pe la amaleciți.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 04, 2019, 07:22:58 pm
Citat
In al doilea rand, da, judecatorii nostri sunt alesi de către noi, după ce s-au calificat.

Bine zici! Dragnea de când încearcă să își pună judecătorii aleși de el.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 09, 2019, 01:33:18 am
LOL, dacă un verset nu îi mentioneaza atunci nu erau localnici. Asta e bună :) Au venit tocmai din Patagonia să se bata cu evreii.
Aici nu e vorba de Dragnea. Poate ca e o supriza pentru tine, dar lumea nu se reduce la Romania.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 09, 2019, 08:49:08 pm
Citat
... dacă un verset nu îi mentioneaza atunci nu erau localnici.

Aici trebuie să recunosc că ai dreptate.

Citat
Poate ca e o supriza pentru tine, dar lumea nu se reduce la Romania.

Și aici ai dreptate.

Și, în plus, în toată această lume se face tot mai mult voia lui Dumnezeu și de aceea el nu intervine. Ce frumos! De ce tot spui că „îți bagă nasul unde nu îi fiebe oala” dacă el lasă lucrurile să meargă în voia lor?

Romani 13:3, 4 - Dregatorii nu sunt de temut pentru o fapta buna, ci pentru una rea. Vrei, dar, sa nu-ti fie frica de stapanire? Fa binele, si vei avea lauda de la ea.
4. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tau. Dar, daca faci raul, teme-te, caci nu degeaba poarta sabia. El este in slujba lui Dumnezeu, ca sa-L razbune si sa pedepseasca pe cel ce face rau.


Romani 2:14, 15 - Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 10, 2019, 12:49:34 am
Citat
De ce tot spui că „îți bagă nasul unde nu îi fiebe oala” dacă el lasă lucrurile să meargă în voia lor?
Ai uitat? Pentru că tu ai spus ca interventiile lui sunt corecte. Dacă e să credem biblia, dzeul asta nu lasa lucrurile să mearga in voia lor. Insa cu cat specia umana se desteapta mai mult, cu atât interventiile zeului devin mai rare :)

Citat
Romani 13:3, 4 - Dregatorii nu sunt de temut pentru o fapta buna, ci pentru una rea. Vrei, dar, sa nu-ti fie frica de stapanire? Fa binele, si vei avea lauda de la ea.
4. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tau. Dar, daca faci raul, teme-te, caci nu degeaba poarta sabia. El este in slujba lui Dumnezeu, ca sa-L razbune si sa pedepseasca pe cel ce face rau.

Romani 2:14, 15 - Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
Niste incercari ale unui biet superstitios de a-și explica lumea :) Dregatorii sunt cica in slujba lui dumniezo, inclusiv Stalin, Hitler, Pol Pot, Ceausescu, etc. La așa zeu, așa slujitori. Iar legea asta e clar ca nu e scrisa in inimile numanui dintre natiuni, care din inima spun ca Iehova e un inexistent și un impotent, un fals zeu. Blasfemiaza impotriva lui. ÎI persecuta inchinatorii - din convingeri care izvorasc din inima :) Așa e când te dai pe logica primitivilor.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 10, 2019, 02:01:24 pm
Citat
Poate ca e o supriza pentru tine, dar lumea nu se reduce la Romania.

Poate că e o surpriză pentru tine, dar lumea nu se reduce la Hitler, Stalin și Ceaușescu. Și dacă nu mă înșel, mi se pare că ăștia sunt un pic cam morți.

Dregătorii din Romani nu se referă la președinți, ci la autoritățile polițienești, cele care se ocupă cu infracțiunile.

Citat
Iar legea asta e clar ca nu e scrisa in inimile numanui dintre natiuni, care din inima spun ca Iehova e un inexistent și un impotent, un fals zeu. Blasfemiaza impotriva lui. ÎI persecuta inchinatorii - din convingeri care izvorasc din inima :)

Hai, nu mai gândi ca un martor.

Mica 6:8 - Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 10, 2019, 09:23:45 pm
Hai David, dă-i...
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 10, 2019, 09:24:30 pm
Citat
Poate că e o surpriză pentru tine, dar lumea nu se reduce la Hitler, Stalin și Ceaușescu. Și dacă nu mă înșel, mi se pare că ăștia sunt un pic cam morți.
Corect. Doar ca tu afirmi ca "lucrarea lui Iehova e perfecta", pe când eu n-am spus așa ceva despre societatea omeneasca. Cu dictatorii astia pe care cica dzeu i-a pus, a dat-o grav in bara nu?

Citat
Dregătorii din Romani nu se referă la președinți, ci la autoritățile polițienești, cele care se ocupă cu infracțiunile.
Dregatorii sunt stapanitorii, domnitorii, cineva care se afla într-o pozitie de conducere - poate mai vrei să consulti un lexicon din când in când? Nici vorba de "autoritati politienesti", asta o fi epistola lui lovelogic către forumul MLI. Mai vezi și 13:1 - stapanirile cele mai inalte, descriere caruia dictatorii - Stalin, Hitler, Pol Pot, Ceausescu - corespund. Eu înțeleg ca ai fi jenat ca dzeu a pus asemenea descreierati la putere, dar asta. nu justifica să-ti faci tu propria ta epistola și apoi să mi-o servesti mie cu titlul "epistola lui Pavel către romani".

Citat
Hai, nu mai gândi ca un martor.

Mica 6:8 - Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
Curioasa chestie, când tu dai dovada in acest citat de tocmai lucrul care ma acuzi pe mine :D Nu i s-a aratat nici unui pagan așa ceva, Mica se adreseaza evreilor.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 10, 2019, 10:38:39 pm
Citat
Dregatorii sunt stapanitorii, domnitorii, cineva care se afla într-o pozitie de conducere - poate mai vrei să consulti un lexicon din când in când? Nici vorba de "autoritati politienesti", asta o fi epistola lui lovelogic către forumul MLI.

1 Petru 2:13,14 - 13. Fiti supusi oricarei stapaniri omenesti, pentru Domnul: atat imparatului, ca inalt stapanitor, cat si dregatorilor, ca unii care sunt trimisi de el sa pedepseasca pe facatorii de rele si sa laude pe cei ce fac bine.

Citat
Curioasa chestie, când tu dai dovada in acest citat de tocmai lucrul care ma acuzi pe mine :D Nu i s-a aratat nici unui pagan așa ceva, Mica se adreseaza evreilor.

1 Tesaloniceni 4:11 - Sa cautati sa traiti linistiti, sa va vedeti de treburi si sa lucrati cu mainile voastre, cum v-am sfatuit.

1 Timotei 2:1,2 - Va indemn, dar, inainte de toate, sa faceti rugaciuni, cereri, mijlociri, multumiri pentru toti oamenii, pentru imparati si pentru toti cei ce sunt inaltati in dregatorii, ca sa putem duce astfel o viata pasnica si linistita, cu toata evlavia si cu toata cinstea.

Galateni 5:22 - Roada Duhului, dimpotriva, este: dragostea, bucuria, pacea, indelunga rabdare, bunatatea, facerea de bine, credinciosia, blandetea, infranarea poftelor. Impotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 6:2 - Purtati-va sarcinile unii altora si veti implini astfel legea lui Hristos.

Na, ai și din Noul Testament.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 16, 2019, 03:11:43 am
Citat
1 Petru 2:13,14 - 13. Fiti supusi oricarei stapaniri omenesti, pentru Domnul: atat imparatului, ca inalt stapanitor, cat si dregatorilor, ca unii care sunt trimisi de el sa pedepseasca pe facatorii de rele si sa laude pe cei ce fac bine.
Rom 13:1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.

Citat
1 Tesaloniceni 4:11 - Sa cautati sa traiti linistiti, sa va vedeti de treburi si sa lucrati cu mainile voastre, cum v-am sfatuit.

1 Timotei 2:1,2 - Va indemn, dar, inainte de toate, sa faceti rugaciuni, cereri, mijlociri, multumiri pentru toti oamenii, pentru imparati si pentru toti cei ce sunt inaltati in dregatorii, ca sa putem duce astfel o viata pasnica si linistita, cu toata evlavia si cu toata cinstea.

Galateni 5:22 - Roada Duhului, dimpotriva, este: dragostea, bucuria, pacea, indelunga rabdare, bunatatea, facerea de bine, credinciosia, blandetea, infranarea poftelor. Impotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 6:2 - Purtati-va sarcinile unii altora si veti implini astfel legea lui Hristos.

Deci nu paganilor, ma bucur ca ti-ai dat seama ca ai gresit.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 16, 2019, 08:12:03 pm
Citat
Deci nu paganilor, ma bucur ca ti-ai dat seama ca ai gresit.

Ți-am mai zis-o și ți-o mai zic: tu privești Biblia din perspectiva doctrinei martorilor. Dacă scapi de asta, mai vorbim.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 17, 2019, 12:42:28 am
Deci raspuns zero. Nici nu poate fi altfel, e clar din biblie ca zeul n-a cerut nimic in general paganilor. Și mai e clar ca Hitler și restul a fost pusi de zeu, hahaha, dar nu, activitatea lui e perfecta  ;D
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 17, 2019, 11:17:47 am
Citat
Deci raspuns zero. Nici nu poate fi altfel, e clar din biblie ca zeul n-a cerut nimic in general paganilor.

Deci, din nou ai rămas la mentalitatea martorilor. Martorii se chinuie să spună că au ajuns în toată lumea, că toți trebuie să le audă doctrina și, cică, Dumnezeu nu a spus nimic păgânilor.

Ai luat ce am spus la punctele 16 și 19 și le-ai aplicat din perspectiva martorilor.

16 -
Citat
Deci, în ce sens este Biblia superioară normelor martorilor?

În timp ce Dumnezeu nu a condamnat niciodată un neisraelit pentru că se închina la alți dumnezei, martorii îi condamnă pe care îi slujesc aceluiași Dumnezeu cu cea mai mare pedeapsă, dacă nu-i slujesc așa cum spun ei.

19 -
Citat
Vechiul Testament: Niciunui neisraelit nu i s-a sugerat că ar trebui să își schimbe zeul la care se închină, și că ar trebui să se închine la Dumnezeul israeliților.

Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 17, 2019, 05:52:53 pm
Citat
Deci, din nou ai rămas la mentalitatea martorilor. Martorii se chinuie să spună că au ajuns în toată lumea, că toți trebuie să le audă doctrina și, cică, Dumnezeu nu a spus nimic păgânilor.
Tu ești prea obsedat de martori ca să crezi altceva. Dimpotriva, martorii sunt aceia care spuna ca biblia e adresata intregului pământ și ca se adreseaza intregii lumi. Chiar pozitia care cica o combati, ti-o insusesti.

Citat
În timp ce Dumnezeu nu a condamnat niciodată un neisraelit pentru că se închina la alți dumnezei ... Vechiul Testament: Niciunui neisraelit nu i s-a sugerat că ar trebui să își schimbe zeul la care se închină

Și ai uitat să spui ca VT prezice ca neisraelitii se vor alipi de Israel in inchinarea la zeul evreilor, și ca paganii sunt condamnati in VT pentru inchinarea lor, zeii lor sunt falsi cica, etc. Deci nu mai arunca praf in ochi.

Citat
Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze.
Unde, in evanghelia după lovelogic? LOL
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 17, 2019, 10:59:12 pm
Citat
Tu ești prea obsedat de martori ca să crezi altceva. Dimpotriva, martorii sunt aceia care spuna ca biblia e adresata intregului pământ și ca se adreseaza intregii lumi. Chiar pozitia care cica o combati, ti-o insusesti.

Spre deosebire de martori, eu nu văd Biblia ca fiind esențială pentru salvare. Este utilă, da; dar se poate și fără ea.

2 Timotei 3:16, 17 - Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.


Citat
Și ai uitat să spui ca VT prezice ca neisraelitii se vor alipi de Israel in inchinarea la zeul evreilor

Asta a fost o prezicere despre ce urmau să facă niște oameni care au ales din proprie inițiativă să facă asta, fără să li se impună.

Citat
și ca paganii sunt condamnati in VT pentru inchinarea lor

Ca să cred asta îmi trebuie material, ceva palpabil...

Citat
zeii lor sunt falsi

Asta nu îl făcea condamnabil pe cel (păgânul) ce se închina lor.

Romani 2:14 - Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;

Citat
Unde, in evanghelia după lovelogic? LOL

1 Petru 3:21 -  Icoana aceasta inchipuitoare va mantuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatare de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu, prin invierea lui Isus Hristos,Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 18, 2019, 01:18:36 am
Citat
Spre deosebire de martori, eu nu văd Biblia ca fiind esențială pentru salvare. Este utilă, da; dar se poate și fără ea.
Asta e pe lângă, n-am zis niciunde despre tine așa ceva, nici ca ideile tale coincid 100% cu ale martorilor. Dar ideea asta a lor ca biblia e adresata tuturor este o idee care o impartasesti cu ei. Eu nu cred așa ceva.

Citat
Asta a fost o prezicere despre ce urmau să facă niște oameni care au ales din proprie inițiativă să facă asta, fără să li se impună.
LOL, nu cred ca terorismul zeului tau poate intra la categoria "din proprie inițiativă, fără să li se impună"...

Citat
Ca să cred asta îmi trebuie material, ceva palpabil...
Biblia nu e palpabila?

Citat
Asta nu îl făcea condamnabil pe cel (păgânul) ce se închina lor.
Poate nu in biblia pe care ai scris-o tu. In cealalta biblie da.

Citat
Romani 2:14 - Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
Sigur ca neamurile incalcand porunca de a se inchina la idoli și zei falsi, "fac din fire lucrurile Legii" :D :D :D

Citat
1 Petru 3:21 -  Icoana aceasta inchipuitoare va mantuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatare de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu, prin invierea lui Isus Hristos,
Acum poți să imi dai și un verset in care paganii sunt invitati să se boteze - adica ce trebuia să faci in loc să dai versetul asta.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 18, 2019, 05:42:35 pm
Citat
Asta e pe lângă, n-am zis niciunde despre tine așa ceva, nici ca ideile tale coincid 100% cu ale martorilor. Dar ideea asta a lor ca biblia e adresata tuturor este o idee care o impartasesti cu ei. Eu nu cred așa ceva.

Când am zis eu că Biblia este adresată tuturor? Din nou mă citezi aiurea.

Citat
LOL, nu cred ca terorismul zeului tau poate intra la categoria "din proprie inițiativă, fără să li se impună"...

Deci o prezicere că 10 oameni vor apuca poala unui iudeu este terorism. Îndată ai să spui că și îndemnul biblic: „iubirea voastră să crească” este tot terorism.

Citat
Biblia nu e palpabila?

Vorbărie goală. Dă dovezi-le, dacă le ai. Dacă nu, taci!

Citat
Poate nu in biblia pe care ai scris-o tu. In cealalta biblie da.

Idem

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 18, 2019, 07:44:24 pm
Citat
Sigur ca neamurile incalcand porunca de a se inchina la idoli și zei falsi, "fac din fire lucrurile Legii"

Aici trebuie să îți dau dreptate, pentru că da, se poate!

Citat
Acum poți să imi dai și un verset in care paganii sunt invitati să se boteze - adica ce trebuia să faci in loc să dai versetul asta.

Dacă tu nu înțelegi un verset simplu, cum să îți dau unul mai profund?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 19, 2019, 03:41:03 am
Citat
Când am zis eu că Biblia este adresată tuturor? Din nou mă citezi aiurea.
Când ai zis? Atunci când ai spus ca păgânii sunt invitați la botez. Vezi dacă îți uiți elucubrațiile? :D

Citat
Deci o prezicere că 10 oameni vor apuca poala unui iudeu este terorism. Îndată ai să spui că și îndemnul biblic: „iubirea voastră să crească” este tot terorism.
Poți să incetezi să te mai prefaci, nu ține. Ai uitat ca îți răspund la pretenția “de bună voie și nesiliți de nimeni”? Avertizarea asta terorista o știi?:

“Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite. ”

De bună voie, hahahahahaha... Iar chestia cu iubirea, să fim serioși, gluma asta tine doar la cei spălați pe creier. Iubirea aproapelui era o porunca data in VT, laolaltă cu aia de omor al aproapelui. Iubește-l, dar omoara-l.

Citat
Vorbărie goală. Dă dovezi-le, dacă le ai. Dacă nu, taci!
Hopa, s-a enervat fratele, LOL. Scuze, tot uit ca dialoghez cu un habarnist vizavi de biblie. Dacă tu nu stii ca paganii sunt condamnati in biblie pentru ca se inchina la alți zei sau pentru practicile lor religioase, ești cel mai de plans om de pe acest forum. Chiar vrei mura-n gura? Un exemplu:

14 Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei şi ale sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de El’.” 15 Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16 Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor. 17 Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18 Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu este altul! 19 Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20 Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn şi cheamă pe un dumnezeu care nu poate să-i mântuiască.

Citat
Idem
Vai de capul tau habarnist...
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 19, 2019, 03:42:14 am
Citat
Dacă tu nu înțelegi un verset simplu, cum să îți dau unul mai profund?
Zise habarnistul :) Da-mi un verset simplu in care paganii sunt invitati să se boteze. Nu e nevoie de alte prostii.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 19, 2019, 09:44:13 am
Citat
Când ai zis? Atunci când ai spus ca păgânii sunt invitați la botez.

Nici asta nu am spus. Din nou mă citezi aiurea.

Și chiar dacă aș fi spus, asta înseamnă că Biblia este adresată tuturor? Eu nu cred asta, dacă tu crezi asta, ai tot dreptul să deduci ce vrei din presupunerile tale.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 19, 2019, 01:41:07 pm
Citat
Hopa, s-a enervat fratele, LOL. Scuze, tot uit ca dialoghez cu un habarnist vizavi de biblie. Dacă tu nu stii ca paganii sunt condamnati in biblie pentru ca se inchina la alți zei sau pentru practicile lor religioase, ești cel mai de plans om de pe acest forum. Chiar vrei mura-n gura? Un exemplu:

14 Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei şi ale sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice, rugându-te: ‘Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de El’.” 15 Dar Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule! 16 Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor. 17 Dar Israel va fi mântuit de Domnul cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi în veci. 18 Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu este altul! 19 Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminţei lui Iacov: ‘Căutaţi-Mă în zadar!’ Eu, Domnul, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept. 20 Strângeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi, cei scăpaţi dintre neamuri! N-au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn şi cheamă pe un dumnezeu care nu poate să-i mântuiască.

Mama mia, dar ce știi să scoți din context.
Ia citește și versetul dinaintea acestora:

13. Eu am ridicat pe Cirus, in dreptatea Mea, si voi netezi toate cararile lui. El Imi va zidi iarasi cetatea si va da drumul prinsilor Mei de razboi, fara pret de rascumparare si fara daruri, zice Domnul ostirilor."
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 21, 2019, 04:02:18 am
Citat
Nici asta nu am spus. Din nou mă citezi aiurea.
Ei ei, pai să minti tu chiar așa hal? :D Ia uite ca ai zis:

Eu am spus: "Deci raspuns zero. Nici nu poate fi altfel, e clar din biblie ca zeul n-a cerut nimic in general paganilor."
La care tu raspunzi:
Citat
Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze.
Eu raspund: "Unde, in evanghelia după lovelogic? LOL".
Tu raspunzi:
Citat
1 Petru 3:21 -  Icoana aceasta inchipuitoare va mantuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatare de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu, prin invierea lui Isus Hristos,
Deci ai spus ca in 1 Pe 3:21 "Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva". Deci afirmi ca acest verset se adreseaza paganilor. Iar acest verset face parte din... biblie? Deci biblia li se adreseaza și paganilor? Conform tie, da.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 21, 2019, 04:06:18 am
Citat
Mama mia, dar ce știi să scoți din context.
Ia citește și versetul dinaintea acestora:

13. Eu am ridicat pe Cirus, in dreptatea Mea, si voi netezi toate cararile lui. El Imi va zidi iarasi cetatea si va da drumul prinsilor Mei de razboi, fara pret de rascumparare si fara daruri, zice Domnul ostirilor."
A da, scuza oricarui crestin, ""ai scos din context!!! grrrrr argggggghhhhh". Uite ca n-am scos din context nimic, tu crezi ca povestea cu Cirus anuleaza versetele pe care le-am citat? Poate in visurile tale? Pai tu nu stiai ca cica domnu lucreaza prin pagani de multe ori, ca de exemplu prin babilonienii care i-au dus pe evrei in robie? Și de aici deduci tu ca inchinarea paganilor nu e condamnata de zeul tau? Ești de plans.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 21, 2019, 05:58:40 pm
Citat
Deci ai spus ca in 1 Pe 3:21 "Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva". Deci afirmi ca acest verset se adreseaza paganilor. Iar acest verset face parte din... biblie? Deci biblia li se adreseaza și paganilor? Conform tie, da.

Deci asta, deci aia, deci aialaltă, așadar da.

Ești jalnic! Acest verset nu l-am pus ca să spun că se adresează păgânilor. L-am pus pentru că arată ce este botezul.

În acel verset este un „voi” și acel „voi” se referă la niște creștini, deci nu la păgâni. Vezi cum comentezi aiurea?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 21, 2019, 06:16:13 pm
Citat
A da, scuza oricarui crestin, ""ai scos din context!!! grrrrr argggggghhhhh". Uite ca n-am scos din context nimic, tu crezi ca povestea cu Cirus anuleaza versetele pe care le-am citat? Poate in visurile tale? Pai tu nu stiai ca cica domnu lucreaza prin pagani de multe ori, ca de exemplu prin babilonienii care i-au dus pe evrei in robie? Și de aici deduci tu ca inchinarea paganilor nu e condamnata de zeul tau? Ești de plans.

Păgânii nu au fost condamnați pentru închinarea lor, dar asta nu înseamnă că închinarea lor era bună. Una este să condamni o doctrină falsă, și cu totul altceva este să condamni un om pentru că are o doctrină sau o închinare falsă. Fă diferența între acestea două și după aia mai vorbim.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 23, 2019, 07:05:59 am
Citat
Deci asta, deci aia, deci aialaltă, așadar da.
Exact, se numeste logica, e clar ca ti-e straina :D

Citat
Ești jalnic! Acest verset nu l-am pus ca să spun că se adresează păgânilor. L-am pus pentru că arată ce este botezul.
Ești jalinic tu dacă nici macar să recunosti ce ineptii ai zis nu ești in stare. Tocmai asta ai zis, ca se adreseaza paganilor, oricine poate citii mai sus asta. "Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze." Unde? ... "1 Pe 3:21..."

Citat
În acel verset este un „voi” și acel „voi” se referă la niște creștini, deci nu la păgâni.
Asta trebuia să ti-o spui tie înainte de a te gandi ca la "unde scrie așa ceva?", un raspuns bun ar fi 1 Pe 3:21. Deci până la urma ai dat-o-n bara cu afirmatia ca dzeu le cere paganilor să se boteze, sau ca ar cere așa ceva in 1 Pe 3:21?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 23, 2019, 07:20:52 am
Citat
Păgânii nu au fost condamnați pentru închinarea lor, dar asta nu înseamnă că închinarea lor era bună. Una este să condamni o doctrină falsă, și cu totul altceva este să condamni un om pentru că are o doctrină sau o închinare falsă. Fă diferența între acestea două și după aia mai vorbim.
Na, slab raspuns, ti-ai dat seama ca atarni in aer nu? Nu doar ca sunt condamnate practicile și crezurile religioase ale paganilor, sunt condamnati ei pentru ele. Cica sunt rusinati și pleaca plini de ocara. Cine? Doctrinele sunt rusinate și pline de ocara? Sau oamenii? Cine sunt caracterizati drept "nu au pricepere", deci sunt ignoranti sau prosti? Doctrinele? LOL. Deschide ochii, te-a orbit credinta să nu vezi ce scrie negru pe alb.

Deut 18:10-14
...nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11 de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. 12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Cine e o uraciune? Doctrinele sau practicile? Oamenii sunt condamnati astfel, nu doctrinele, și cu sentinta executata chiar. Scoate capul afara.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 23, 2019, 06:09:18 pm
Citat
Ești jalinic tu dacă nici macar să recunosti ce ineptii ai zis nu ești in stare. Tocmai asta ai zis, ca se adreseaza paganilor, oricine poate citii mai sus asta. "Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze." Unde? ... "1 Pe 3:21..."

Sper din toată inima să ți-o spun pentru ultima dată: Nu mai zi că am zis ceva ce nu am zis. Dacă nu poți să faci asta, du-te și comentează la mica publicitate și nu mai veni să comentezi aiurea la postările mele.

Eu cred că știu cel mai bine de ce am pus un verset și nu cred că trebuie să vină un david atotștiutor care să îmi spună de ce am scris un verset.

Că se adresează păgânilor, ai zis tu, eu am zis că Dumnezeu le cere și păgânilor ceva, dar nu că se li se adresează.

A se adresa înseamnă a-i spune direct unei persoane ce se cere din partea lui.
A cere înseamnă a pretinde un lucru, dar nu înseamnă întotdeauna că trebuie să îi spui direct acest lucru.

Citat
Deut 18:10-14
...nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, 11 de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. 12 Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta.

Cine e o uraciune? Doctrinele sau practicile? Oamenii sunt condamnati astfel, nu doctrinele, și cu sentinta executata chiar. Scoate capul afara.

Motivul pentru care au fost izgonite se găsește la versetul 9:

Dupa ce vei intra in tara pe care ti-o da Domnul Dumnezeul tau, sa nu te inveti sa faci dupa uraciunile neamurilor acelora.

Și la versetul 13:

Tu sa te tii in totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tau.

În plus, la ... din versetele citate de tine mai era și:

Sa nu fie la tine nimeni care sa-si treaca pe fiul sau pe fiica lui prin foc,
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 23, 2019, 07:08:54 pm
Sperma tale da' speri degeaba :D "Oricum, Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze." Unde? ... "1 Pe 3:21..."
Deci lasa gargara, ai zis-o tu, nu eu. Dacă nu ai zis-o ci te-ai exprimat neclar, atunci ramanem la prostia care ai debitat-o anterior, ca "Dumnezeu le-a cerut și le cere și păgânilor ceva: să se boteze". Unde? La mica publicitate?
A cere cuiva ceva nu înseamnă ca "trebuie să îi spui direct acest lucru"? Tu de pe ce planeta ai cazut? Unde se cere ceva "indirect" de la pagani? In Apocalipsa după l0velogic?

Citat
Motivul pentru care au fost izgonite se găsește la versetul 9:
Slab de tot, nu doar versetul 9 exista acolo, se insira o serie de alte chestie drept motiv, dar e de inteles de ce ai vrea să ignori așa ceva, pentru că e vorba exact de inversul a ceea ce ai spus. Oamenii aia au fost condamnati și sentinta executata tocmai din cauza practicilor ai crezurilor lor religioase. Ai vazut ca debitezi aiureli?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 23, 2019, 09:00:13 pm
Romani 2:9-11 - Necaz si stramtorare va veni peste orice suflet omenesc care face raul: intai peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slava, cinste si pace va veni insa peste oricine face binele: intai peste iudeu, apoi peste grec.
11. Caci inaintea lui Dumnezeu nu se are in vedere fata omului.


Dumnezeu îi va pedepsi pe toți cei ce fac răul, și cei ce cunosc Biblia, și pe ceilalți.

Romani 2:14-16 - Cand Neamurile, macar ca n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, isi sunt singuri lege;
15. si ei dovedesc ca lucrarea Legii este scrisa in inimile lor; fiindca despre lucrarea aceasta marturiseste cugetul lor si gandurile lor, care sau se invinovatesc sau se dezvinovatesc intre ele.
16. Si faptul acesta se va vedea in ziua cand, dupa Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.


Celor care nu citesc Biblia, Dumnezeu le vorbește indirect, prin cugetul lor. Și, în funcție de cum au ascultat de cugetul lor, vor fi judecați.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 24, 2019, 02:40:08 am
Deci doar povesti, niciunde nu sunt chemati paganii să se boteze. lucrarea Legii NU este scrisa in inimile lor  fiindca despre lucrarea aceasta NU marturiseste cugetul lor si gandurile lor, având in vedere ca incalca legea evreiasca prin practicile lor pagane, și nu îi mustra nici o constiinta. Zero. Barat.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 24, 2019, 02:23:43 pm
Din ce ai scris, am înțeles că tu nu crezi că omul are o conștiință (în timp ce eu cred asta). Dacă nu am înțeles bine, poți să mă corectezi. Dacă tu asta crezi, eu îți respect convingerile. Ai dreptul să crezi ce vrei.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 25, 2019, 12:15:34 am
Ai inteles gresit evident. Vezi mai sus.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 25, 2019, 09:53:41 am
Deci, omul are conștiință sau nu?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 26, 2019, 05:58:16 am
LOL, se pune problema ca omul să nu aiba constiinta? Ce facem, ne punem și alte întrebări de acelasi gen, de ex are omul creier?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 26, 2019, 05:46:28 pm
Păi na, la 1 Petru 3:21 se arată că botezul este mărturia unui cuget curat, care se cere și de la cei credincioși și de la cei necredincioși. (așa cum am văzut la Romani 2)
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 28, 2019, 04:51:56 am
Și ce dacă spune 1 Pe 3:21 așa ceva?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 28, 2019, 08:45:59 pm
Citat
Și ce dacă spune 1 Pe 3:21 așa ceva?

Asta e întrebare retorică sau trebuie să răspund la ea?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Martie 30, 2019, 04:38:27 am
De ce să fie retorica? Nu este. Mi-ai dat versetul ala, de ce? Și ce dacă spune el așa ceva? Care-i faza aici?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Martie 30, 2019, 05:58:44 pm
Ai dreptate. Nu este retorică. Întrebarea este pusă aiurea.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Aprilie 03, 2019, 03:29:00 am
De ce e pusa aiurea, pentru că habar n-ai cum să raspunzi?
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Aprilie 03, 2019, 09:57:59 am
Ultima dată când am primit această întrebare a fost în clasa I. Un coleg mi-a spus: „Și ce dacă Gigel a luat nota 10?” Nu am știut ce să-i răspund. Și pentru că nu am mai primit-o de atunci, am crezut că e o întrebare puerilă. Dar se pare că nu: dacă o pune savantul David...
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Aprilie 06, 2019, 07:58:31 pm
LOL, o paralela perpedinculara :) Asta nu scuza lipsa capacitatii tale de exprimare clara. Eu zic "LOL, se pune problema ca omul să nu aiba constiinta?", tu raspunzi "Păi na, la 1 Petru 3:21 se arată că botezul este mărturia unui cuget curat, care se cere și de la cei credincioși și de la cei necredincioși. (așa cum am văzut la Romani 2)". Crezi ca daca arunci un verset ai rezolvat vreo problema? Dacă ai ceva in cap atunci iti dai seama ca nu arunci vraiste un verset și te astepti de la interlocutor să isi imagineze cum il incadrezi tu și cum il aplici in discutie. Nu taticu, asta e sarcina ta. Dar cum n-am ce să cer de unde nu este, evident ca nu ma pot astepta la mai multe de la desteptaciunea de tine...
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Aprilie 06, 2019, 11:41:07 pm
Citat
"LOL, se pune problema ca omul să nu aiba constiinta?"
Citat
Crezi ca daca arunci un verset ai rezolvat vreo problema?

Problema asta o ai de rezolvat tu. Tu trebuie să te hotărăști dacă crezi că omul are o conștiință sau nu.

Citat
Nu taticu, asta e sarcina ta.

Nu tăticu, asta e sarcina ta. Fă-ți întâi ordine în gândurile tale vraiște ca să nu mai pui întrebări de genul: „și ce dacă?” atunci când nu mai ai ce să spui.

Nu mai pasa sarcini! Rezolvă-ți problemele că nu mai este nicio mamă lângă tine care să îți dea lăptic.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Aprilie 06, 2019, 11:56:07 pm
N-am ce problema să rezolv, eu zic să te hotărăști să citești atent ce scriu - eu n-am pus niciodata la îndoiala existenta conștiinței.

Deci nu taticu, încearcă să-ti faci ordine in creierul ăla vraiște. Un papă lapte de biblie e unul ca tine care suge ca o sugativă tot ce debitează biblia. Poc ai trântit un verset gălușcă pe care n-ai avut de ales decât să-l înghiți, și vrei acum să mi-l pasezi și mie. Te învăț eu Mucuț, când dai un verset, explici cum se aplica discuției și de ce crezi ca se aplica astfel. Papă logică de dialog suflețel, ești subnutrit.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Aprilie 07, 2019, 10:01:13 pm
Citat
N-am ce problema să rezolv...

Ba da! Ai o problemă. Nu poți accepta că există și oameni care gândesc altfel. Astfel că încerci să îi obligi pe alții să creadă ce vrei tu.

Ascultă omule! Am avut un corp de guvernare care mi-a dictat ce să cred și m-am săturat. Nu vreau alt corp de guvernare în persoana ta!

Citat
Un papă lapte de biblie e unul ca tine care suge ca o sugativă tot ce debitează biblia.

Am dreptul să cred ce vreau, când vreau și cât vreau, că nu ești corpul meu de guvernare!

Ascultă muritorule! Ești un 0! Peste câțiva ani vei muri și după alți câțiva ți se va duce și pomenirea. Așa că mai scade din aroganța ta!

Citat
Te învăț eu Mucuț, când dai un verset, explici cum se aplica discuției și de ce crezi ca se aplica astfel.

Ești un narcisist pur: deja ai început să dai și reguli despre cum să comentez un verset.

2 Corinteni 3:17 - Domnul este Duh, si unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.

Eu vreau să fiu sub Duhul Domnului, așa că am comentat acel verset după stilul meu și nu cum vrei tu. Și cred că ceea ce am avut de spus a fost destul de clar:

la 1 Petru 3:21 se arată că botezul este mărturia unui cuget curat, care se cere și de la cei credincioși și de la cei necredincioși.

Citat
Poc ai trântit un verset gălușcă pe care n-ai avut de ales decât să-l înghiți, și vrei acum să mi-l pasezi și mie.

Nu îl înghit. Eu îl cred. Eu cred în Biblie, tu nu crezi.

Deci, accepți faptul că am dreptul să cred în Biblie sau nu? Îmi dai dreptul ăsta?Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Aprilie 11, 2019, 02:10:06 am
Citat
Ba da! Ai o problemă. Nu poți accepta că există și oameni care gândesc altfel. Astfel că încerci să îi obligi pe alții să creadă ce vrei tu.

Ascultă omule! Am avut un corp de guvernare care mi-a dictat ce să cred și m-am săturat. Nu vreau alt corp de guvernare în persoana ta!
Aiureala completa. Confunzi dictarea cu lipsa argumentelor din partea ta.

Citat
Am dreptul să cred ce vreau, când vreau și cât vreau, că nu ești corpul meu de guvernare!

Ascultă muritorule! Ești un 0! Peste câțiva ani vei muri și după alți câțiva ți se va duce și pomenirea. Așa că mai scade din aroganța ta!
Vai de mine cata indignare :) Și un prost are dreptul să fie prost, și ce-i cu asta? A interzis cineva prostului să gandeasca prostii?
Zero ești tu impreuna cu familia ta, și vei muri fără să vezi nimic din prostiile debitatate de biblie. Intocmai ca orice om.

Citat
Ești un narcisist pur: deja ai început să dai și reguli despre cum să comentez un verset.
Tu clar ai mania persecutiei. Dacă faci o prostie și ești apostrofat, te zburlesti aiurind "eu ma prostesc cum vreeeeeeau!!!". Da' te-a oprit cineva puiut?

Citat
Eu vreau să fiu sub Duhul Domnului, așa că am comentat acel verset după stilul meu și nu cum vrei tu. Și cred că ceea ce am avut de spus a fost destul de clar:
Și eu vreau să ma cred sub obladuirea lui Bill Gates, dar degeaba :) Stilul tau de comentat este prost și lenes. Trantesi un verset ca și crezi ca făcut mare branza. Asta releva impotenta in argumentatie, nu libertate. Oricine e liber să fie aiurea in tramvai.

Citat
Deci, accepți faptul că am dreptul să cred în Biblie sau nu? Îmi dai dreptul ăsta?
LOL, ce aiureala gratuita.

Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Aprilie 11, 2019, 06:37:29 pm
Bine CGD (corp de guvernare versiunea David). Am înțeles ce crezi, nu e nevoie să te repeți:

- orice idee cu care nu ești de acord este prostie
- oricine crede altceva decât crezi tu este prost
- comentariile biblice care nu sunt sub patronajul CGD sunt proaste și făcute de leneși
- libertate este exact atunci când înțelegi și îți însușești doctrina CGD (asemănarea cu ideea despre libertate a CG este întâmplătoare)
- este mai bine să mori sub egida CGD decât altfel. (David, cred că îi compătimești mult pe strămoșii noștri, cum au putut să moară proști când puteau să moară deștepți)
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Aprilie 12, 2019, 05:02:20 am
Și ti-ai pus numele de "lovelogic" pe forum :D Concluzii idioate, divortate de logica. Se numeste non-sequitur.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Mai 11, 2019, 03:10:17 pm
Dacă știi că ideile tale sunt divorțate de logică, atunci nu înțeleg de ce te mai bagi în seamă cu ele.

În fine, eu merg mai departe cu superioritatea Bibiei față de normele martorilor.

20. Isus le-a spus apostolilor că este vai de ei dacă vor poticni pe unul dintre cei mai mici discipoli ai lui. La martori este exact invers: este vai de tine dacă ai îndrăzneala să te poticnești pe un bătrân.

Matei 18:6 - Dar, pentru cine îl poticnește pe unul dintre acești micuți care cred în mine, este de mai mare folos să i se atârne de gât o piatră de moară, ca aceea învârtită de un măgar, și să fie scufundat în largul mării.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Mai 12, 2019, 08:24:11 am
Se pare ca ai uitat și cum să citesti in limba romana, sau ceva a pocnit undeva :) Ideile tale n-au nimic in comun cu logica, deci degeaba te bagi in seama. In fine, tu pentru că nu vezi nici cu ochii deschisi, mergi pe superioritatea bibliei față de normele martorilor, care martori n-au nici genocid, nici uciderea propriilor copii arsi pe rug, nici alte monstruozitati biblice. La tine conteaza "poticnirea" :D
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: lovelogic din Mai 13, 2019, 09:58:14 am
Da, David „Gică-Contra”, am înțeles, moleculele se autoreproduc, membri corpului de guvernare se îmbracă de la SH și genocid.
Titlu: Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
Scris de: David din Mai 13, 2019, 04:49:10 pm
Macar ești consistent in lipsa de logica. A nega genocidul din biblie înseamnă a fi un biet orb.