Mesaje Recente

Pagini: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Convingeri personale / Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Ultimul mesaj de lovelogic Septembrie 09, 2018, 10:51:28 pm »
11. Nu existau comitete judiciare și nici comitete de demitere (idee extrasă din aceeași sursă ca la punctul 10). Aceste comitete sunt foarte frustrante pentru martorii sinceri. îmi aduc aminte de un caz în care nu a fost un comitet, doar 2 bătrâni au chemat-o pe o soră la ”camera mică” doar să discute despre o problemă pe care a avut-o cu altă soră. Soțul ei a mers la acei bătrâni și le-a spus: ”Soția mea nu are nicio problemă cu cealaltă soră. Nu o mai chemați la camera mică pentru că ea are probleme cu inima”.

1 Tesaloniceni 4:3-11 - Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.


Versetele de mai sus arată că păcatele sexuale și nedreptățile sunt judecate doar de Dumnezeu. Singura datorie a creștinilor era să se iubească unii pe alții și să își vadă de treburile lor, lucru care în niciun caz nu îl fac bătrânii din comitetele martorilor.
22
Convingeri personale / Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Ultimul mesaj de lovelogic Septembrie 05, 2018, 10:23:21 pm »
10. Practica evitării foștilor membri (idei extrase din http://jwsurvey.org/cedars-blog/14-bible-verses-that-dismantle-shunning-as-practiced-by-jehovahs-witnesses)

Această practică crudă care a duc la multe necazuri, depresii și chiar sinucideri este și nebiblică.

Luca 6:35-37 - 35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
36. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.


Isus a avertizat pe continuatorii săi ca, mai degrabă decât să judece conduita semenilor lor, să fie iubitori și îndurători.

Versetele susținute de martori pentru evitare sunt:

1 Corinteni 5:11 - Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice "frate", totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.

Aceste legături nu se referă la o evitare totală, deoarece:

2 Tesaloniceni 3: 14, 15 - Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
15. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.


A nu avea nicio legătură nu însemna evitare totală.

2 Corinteni 2:6-11 - Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi;
7. aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
8. De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
9. căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi ascultători în totul.
10. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu - dacă am iertat ceva - am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,
11. ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.


Versetele de mai sus arată că pedeapsa nu a fost dată de toți, ci de cei mai mulți.
Apoi, se spune că, dacă ei ar fi fost prea duri față de el, ar avea de câștigat Satana.
23
Convingeri personale / Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Ultimul mesaj de lovelogic Septembrie 04, 2018, 02:12:18 pm »
9. În timp ce la martori, toți sunt obligați să predice, în Biblie, în Vechiul Testament, doar profeții erau trimiși să predice, iar în Noul Testament, doar apostolii.

Matei 28:19 - Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Contextul arată că cele de mai sus au fost spuse celor 11 apostoli.

Faptele 14:14 - Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au* rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:

Versetul de mai sus arată că Barnaba a fost apostol.

1 Corinteni 9:16 - Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie* s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

Scrie ”vai de mine” și nu ”vai de noi” sau ”vai de voi”, deci nu era o obligație pentru creștini să predice; doar pentru apostol.
De fapt, termenul ”apostol” înseamnă ”trimis”.
24
8. Isaia 5:20 - Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

La martori, toți cei dinăuntru sunt buni (chiar dacă pădure fără uscături nu există) și toți cei care nu le acceptă doctrina sunt răi, chiar dacă duc o viață morală. ”Au ei un motiv rău pentru care nu au devenit martori”, cică.

Niciun scriitor al Bibliei nu a căzut în această capcană. Pentru ei un om rău era rău și un om bun era bun, indiferent dacă era de afară sau din interior.

Diotref, care îi dădea afară din adunare pe cei care nu erau de partea lui, și deci ar fi fost bătrân de congregație după doctrina martorilor, era numit rău de apostolul Ioan:

3 Ioan 9-11 : Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.
10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică.
11. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.


Apostolul Pavel a arătat că și oamenii care nu cunosc legea (sau Vechiul Testament) pot primi aprobarea lui Dumnezeu dacă fac fapte bune.

Romani 2:9-16 - Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
12. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.


Și chiar și în Vechiul Testament, Nebucadnețar și Cirus au fost numiți ”slujitorul meu”, chiar dacă ei se închinau unor zeități păgâne:

Ieremia 25:9 - iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte, zice Domnul; şi voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva locuitorilor ei, şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dărâmături veşnice.
25
7. Este bine-cunoscut sloganul ”Vrem spitale, nu catedrale”, cu referire la catedrala mântuirii neamului. Acest slogan redă ideea că decât să dai o grămadă de bani pentru o clădire fără vreun uz practic (mai ales într-o țară săracă cum e România), mai bine îi folosești pentru ceva util.

Martorii folosesc o parte însemnată din veniturile lor pentru construirea de săli ale regatului, săli de congrese și filiale.

Biblia arată, în schimb, că Dumnezeu nu a poruncit niciodată construirea unei clădiri pentru închinare. În lege, dacă citim Exodul, singura construcție poruncită de Dumnezeu a fost tabernacolul, care era un cort și nu urma să fie înlocuit de altceva. Inițiativa construirii unui templu a fost a lui David și a venit după aproximativ 400 de ani. Dumnezeu i-a spus:

2 Samuel 7:4-7 - În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
5. "Du-te şi spune robului Meu David: "Aşa vorbeşte Domnul: "Oare tu Îmi vei zidi o Casă ca să locuiesc în ea?
6. Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă.
7. Pretutindeni pe unde am mers cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul Meu, Israel, zicând: "Pentru ce nu-Mi zidiţi o Casă de cedru?"?


Și chiar și construcția templului de către Solomon a fost pusă într-o lumină negativă de scriitorii Bibliei, fiind descrisă ca fiind împovărătoare.

1 Regi 5:13 - Regele Solomon îi aducea din tot Israelul pe cei puși la muncă forțată. Numărul oamenilor puși la muncă forțată era de treizeci de mii.(NW)

Templul a fost singura construcție pentru închinare permisă de Dumnezeu. Israeliții au construit ”locuri înalte” pentru jertfe lui Iehova, dar Biblia arată că acestea au fost interzise de Dumnezeu.

Deuteronomul 12: 4,5 - Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru!
5. Ci să-L căutaţi la Locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.

12:11 - Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.

2 Cronici 33:17 - Însă poporul tot mai aducea jertfe în locurile înalte, numai că i le aducea lui Iehova, Dumnezeul lor.

În Noul Testament, nu există nicio dovadă că creștinii aveau vreun locaș de închinare. Casa lui Dumnezeu erau oameni și nu o clădire.

Efeseni 2:21,22 -  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
26
6. Martorii au un ”sclav fidel și prevăzător” care este îndrumat de Iehova și care nu greșește niciodată și care nici nu va mai greși deoarece în viitor își vor primi răsplata pentru fidelitatea lor.

În schimb, apostolul Pavel, unul dintre cei mai mari scriitori ai Bibliei, a recunoscut că în viitor era posibil ca el să dea o învățătură greșită. Apoi i-a sfătuit pe cititori sau ascultători să nu asculte de mesajul lui în caz că se întâmplă așa ceva.

Galateni 1:8 - Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
27
5. La martori, dacă te plângi că un bătrân a abuzat de puterea lui sau te-a nedreptățit, de obicei ești considerat răzvrătit. Biblia, niciodată nu a numit răzvrătit pe cineva care s-a plâns că i s-a făcut o nedreptate.

De exemplu, Moise, atunci când Core s-a răzvrătit, el nu a spus: ”Cum își permite să facă așa ceva împotriva numitului lui Iehova?” El a spus ceea ce vedem în versetul de mai jos:

Numeri 16:15 - Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: "Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar şi n-am făcut rău niciunuia din ei."
28
3. În timp ce Biblia descrie păcatele grave, chiar și a celor mai mari eroi ai săi, (Aproape niciun personaj biblic important nu a scăpat de dezvăluirea punctelor slabe.) martorii acoperă abuzurile sexuale (și nu numai) ale membrilor obișnuiți.

4. În timp ce la martori ți se repetă de nenumărate ori să fii supus și să te umilești, Biblia te sfătuiește să nu te lași călcat în picioare.

2 Corinteni 11:20, 21 - De fapt, voi suportaţi pe oricine vă înrobeşte, pe oricine pune mâna pe tot ce aveţi, ba chiar devorează tot ce aveţi, pe oricine se înalţă mai presus de voi, pe oricine vă loveşte peste faţă.  O spun spre ruşinea noastră, ca şi cum am fi prea slabi ca să ne folosim cum se cuvine de autoritatea noastră. NW

VA URMA
29
1. La martori niciodată nu am auzit ca, dacă WTBS a dat o normă și un martor obișnuit s-a plâns că îl nedreptățește, să fie schimbată legea. De fapt, nu ai voie nici măcar să pui la îndoială ceva. Cum se spune: "Ordinul nu se discută, se execută".
  În schimb, în Biblie, fiicele lui Țelofad s-au plâns că o lege dată chiar de Dumnezeu le nedreptățea:

  Numeri 27: 4-8 - Pentru ce sa se stinga numele tatalui nostru din mijlocul familiei lui, pentru ca n-a avut fii? Da-ne si noua deci o mostenire intre fratii tatalui nostru."
5. Moise a adus pricina lor inaintea Domnului.
6. Si Domnul a zis lui Moise:
7. "Fetele lui Telofhad au dreptate. Sa le dai de mostenire o mosie intre fratii tatalui lor si sa treci asupra lor mostenirea tatalui lor.
8. Iar copiilor lui Israel sa le vorbesti si sa le spui: "Cand un om va muri fara sa lase fii, sa treceti mostenirea lui asupra fetei lui.


  Da, Dumnezeu a schimbat legea în funcție de un singur caz al unor oameni simpli.

2. În timp ce la martori cele mai importante lucruri sunt participarea în predicare și la întruniri, singurul sfat dat de apostolii din Ierusalim lui Pavel și, deci considerat ca fiind cel mai important lucru pentru ei era ajutarea săracilor.

Galateni 2:10 - Ne-au spus numai sa ne aducem aminte de cei saraci, si chiar asa am si cautat sa fac.
30
Discuții libere / Re: Ce s-ar întâmpla?
« Ultimul mesaj de David August 20, 2018, 11:04:16 pm »
S-ar propaga o minciuna, asta s-ar intampla. WTSB nu apare de fapt deloc in biblie, este doar părerea lor, la care tu ai pus botu.
Pagini: 1 2 [3] 4 5 ... 10