Martorii Lui Iehova > Doctrină

Este botezul din organizaţie un botez biblic?

(1/1)

calea:
Este botezul din organizaţie un botez biblic?

În opinea mea acesta nu este un botez biblic şi nici unul creştin şi autentic, din următoarele motive:
1) Nu există botez creştin pentru cei cu speranţă pământească.
Botezul este o moarte, îngropare şi o înviere cu Cristos (Romani 6:3-5; Coloseni 2:11,12). Înviere cu Cristos, unde? În "locurile cereşti" (Efeseni 2:4-6).
Dacă cei ce au speranţa pământească (chipurile) nu au voie să se împărtăşească la cina Domnului ei nici nu ar trebui botezaţi, căci este un "singur botez" legat de 'unica speranţă' a creştinului: cerul (Efeseni 4:4,5; Filipeni 3:20,21).
2) Martorii nu cred în trinitate dar botează în Numele Sfintei Treimi, bazat pe Matei 28:19, unde fraza despre botez, este suspectată de interpolare, şi neglijând alte 6 pasaje care vorbesc în mod clar de botezul în Numele lui Isus Cristos, Mediatorul noului legământ (Fapte 2:38; 8:16; 10:44; 19:5; Romani 6:3; 1Corinteni 1:12,13; 6:11; Galateni 3:27). Voi deschide un topic doar despre formula de botez unde voi detaila.
3) La botezul efectuat de martori nu se spune nimic, nu se spune pentru Numele cui, sau pentru cine eşti scufundat.
Hai să ne gândim un pic: dacă eu rostesc o rugăciune şi nu menţionez că o spun „în numele lui Isus” pot să spun eu că am adresat-o în Numele lui Isus? Nu! Doar dacă menţionez Numele cu credinţă, pot spune că m-am rugat Tatălui în numele Fiului lui Dumnezeu nu-i aşa? Tot aşa botezul dacă nu spun cu ocazia scufundării Numele în care îl scufund pe candidatul la botez, acea scufundare este o simplă baie, şi nu un botez creştin real. Cel ce botează, trebuie să rostescă cu gura lui în Numele cui îl scufundă pe candidat. Nu-i suficient să avem în gând un Nume, ci noi trebuie să-l rostim (comp. cu Romani 10:9,10).
4) Ce este botezul în viziunea martorilor, şi ce este botezul în viziunea Bibliei:
În viziunea martorilor botezule ste un simbol public al dedicării tale faţă de Iehova.
În viziunea Bibliei, botezul este răspunsul unei conştiinţe bune faţă de Dumnezeu (1Petru 3:21 vezi Sfânta Scriptură 1874). Botezul în Biblie nu este doar o dedicare faţă de Dumnezeu ci este ceva mai mult: o unire, o identificare cu Cristos, cu moartea cu îngroparea şi învierea lui Isus şi duce la o îmbrăcare cu Cristos (Romani 6:3-5,11; Coloseni 2:11-13). El arată că suntem sămânţa lui Avraam (Galateni 3:27). Apostolul Pavel numeşte botezul: „baia renaşterii” (Tit 3:5 - Noul Testament 1993 CLV), căci în botez are loc naşterea din apă şi Spirit (Ioan 3:3-5). Deoarece prin botez noi ascultăm Cuvântul şi ne naştem la o viaţă nouă, de unire cu Cristos. (Ioan 3:3-5; Tit 3:5; Evrei 10:22; Fapte 2:38,39). Prin botez devenim făpturi noi în Cristos (2Corinteni 5:17).

5) Care este rezultatul unui botez biblic, şi care este rezultatul botezului efectuat la martori:
Rezultatul botezului de la martori este că devini membru în organizaţie.
Care este rezultatul botezului biblic:
Credinciosul experimentează în botezul biblic: naşterea din nou (Ioan 3:3-5; Tit 3:5), devine o făptură nouă în Cristos (2Corinteni 5:7), El primeşte o inimă nouă, conştinţa lui este curăţită (Evrei 10:22), El este înviat în locurile cereşti cu Cristos (Coloseni 2:12; Efeseni 2:4-6), El devine mădular din trupul lui Cristos (1Corinteni 12:12,13), el se îmbracă cu Cristos, devine una cu El şi devine sămânţa lui Avraam şi fiu al lui Dumnezeu (Galateni 3:26-29). El este spălat în sângele lui Isus cu ocazia botezului, a renaşterii (1Petru 1:1-3), şi astfel devine rege şi preot cu Cristos (Revelaţia 1:5,6).

calea:
Argumente în plus, vezi:

http://exm.uv.ro/documente/botezn.html

http://exm.uv.ro/documente/convertire.html

Navigare

[0] Indexul de Mesaje

Du-te la versiunea completă