Turnul de veghe 15 Iulie 2015

Offline valeriu

  • Supraveghetor de district
  • **********
  • Data Înregistrării: Feb 2012
  • Mesaje postate: 751
  • www.ce-spun-proorocii.com
    • www.ce-spun-proorocii.com
Turnul de veghe 15 Iulie 2015
« : Septembrie 23, 2015, 10:03:50 pm »
Observaţi cum comentează WTS Zaharia 13:4 – 6. „În ziua aceea, proorocii se vor ruşina fiecare de vedeniile lor, când vor prooroci, şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. Ci fiecare din ei va zice: ...Eu nu sunt prooroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!...  Şi dacă-l va întreba cineva: ...De unde vin aceste răni pe care le ai la mâni?... el va răspunde: ...În casa celor ce mă iubeau le-am primit....”

Citez din Turnul de veghe 15 Iulie 2015, pag.16: „Aşadar, se pare că până şi unii membri ai clerului îşi vor abandona religiile şi vor nega că au făcut vreodată parte din acele religii false.”

Îi rog pe cei ce scriu revista „Turnul de veghe”, să mai citească odată toată profeţia lui Zaharia şi să vadă despre cine  şi cu cine vorbea proorocul acolo. Nu cumva vorbea poporului Israel, adică tocmai religiei Martorii lui Iehova?  Ba da! Citez câteva versete: Zaharia 1:2 – 4  „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voştri.  Spune-le dar: Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul oştirilor: şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor....  Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau proorocii de mai înainte, zicând: ...Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ...Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!... Dar n-au ascultat şi n-au lut aminte la Mine, zice Domnul.”

Zaharia 7:9 – 14.  „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: ...Faceţi cu adevărat dreptate, şi purtaţi-vă cu bunătate şi îndurare unul faţă de altul.  Nu asupriţi pe văduvă şi pe orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său.”...  Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele, şi şi-au astupat urechile ca să n-audă.  Şi-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oştirilor, prin Duhul Său, prin proorocii de mai înainte. Din pricina aceasta Domnul oştirilor S-a aprins de o mare mânie.
  Când chema El, ei n-au vrut s-asculte: „De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult, când au chemat ei, zice Domnul oştirilor.”  „Ci i-am împrăştiat printre toate neamurile pe care nu le cunoşteau; ţara a fost pustiită în urma lor, aşa că nimeni nu mai venea şi nu mai pleca din ea; şi dintr-o ţară plăcută cum era, au făcut o pustie!”

Aşadar, se pare că până şi unii membrii din conducerea WTS îşi vor abandona religia şi vor nega că au făcut vreodată parte din acea religie falsă. Acesta este adevăratul înţeles.  ;D