Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
1. La martori niciodată nu am auzit ca, dacă WTBS a dat o normă și un martor obișnuit s-a plâns că îl nedreptățește, să fie schimbată legea. De fapt, nu ai voie nici măcar să pui la îndoială ceva. Cum se spune: "Ordinul nu se discută, se execută".
  În schimb, în Biblie, fiicele lui Țelofad s-au plâns că o lege dată chiar de Dumnezeu le nedreptățea:

  Numeri 27: 4-8 - Pentru ce sa se stinga numele tatalui nostru din mijlocul familiei lui, pentru ca n-a avut fii? Da-ne si noua deci o mostenire intre fratii tatalui nostru."
5. Moise a adus pricina lor inaintea Domnului.
6. Si Domnul a zis lui Moise:
7. "Fetele lui Telofhad au dreptate. Sa le dai de mostenire o mosie intre fratii tatalui lor si sa treci asupra lor mostenirea tatalui lor.
8. Iar copiilor lui Israel sa le vorbesti si sa le spui: "Cand un om va muri fara sa lase fii, sa treceti mostenirea lui asupra fetei lui.


  Da, Dumnezeu a schimbat legea în funcție de un singur caz al unor oameni simpli.

2. În timp ce la martori cele mai importante lucruri sunt participarea în predicare și la întruniri, singurul sfat dat de apostolii din Ierusalim lui Pavel și, deci considerat ca fiind cel mai important lucru pentru ei era ajutarea săracilor.

Galateni 2:10 - Ne-au spus numai sa ne aducem aminte de cei saraci, si chiar asa am si cautat sa fac.
« Ultima Modificare: August 21, 2018, 10:11:29 pm de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #1 : August 21, 2018, 10:10:57 pm »
3. În timp ce Biblia descrie păcatele grave, chiar și a celor mai mari eroi ai săi, (Aproape niciun personaj biblic important nu a scăpat de dezvăluirea punctelor slabe.) martorii acoperă abuzurile sexuale (și nu numai) ale membrilor obișnuiți.

4. În timp ce la martori ți se repetă de nenumărate ori să fii supus și să te umilești, Biblia te sfătuiește să nu te lași călcat în picioare.

2 Corinteni 11:20, 21 - De fapt, voi suportaţi pe oricine vă înrobeşte, pe oricine pune mâna pe tot ce aveţi, ba chiar devorează tot ce aveţi, pe oricine se înalţă mai presus de voi, pe oricine vă loveşte peste faţă.  O spun spre ruşinea noastră, ca şi cum am fi prea slabi ca să ne folosim cum se cuvine de autoritatea noastră. NW

VA URMA
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #2 : August 22, 2018, 09:29:52 pm »
5. La martori, dacă te plângi că un bătrân a abuzat de puterea lui sau te-a nedreptățit, de obicei ești considerat răzvrătit. Biblia, niciodată nu a numit răzvrătit pe cineva care s-a plâns că i s-a făcut o nedreptate.

De exemplu, Moise, atunci când Core s-a răzvrătit, el nu a spus: ”Cum își permite să facă așa ceva împotriva numitului lui Iehova?” El a spus ceea ce vedem în versetul de mai jos:

Numeri 16:15 - Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: "Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar şi n-am făcut rău niciunuia din ei."
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #3 : August 23, 2018, 11:37:39 pm »
6. Martorii au un ”sclav fidel și prevăzător” care este îndrumat de Iehova și care nu greșește niciodată și care nici nu va mai greși deoarece în viitor își vor primi răsplata pentru fidelitatea lor.

În schimb, apostolul Pavel, unul dintre cei mai mari scriitori ai Bibliei, a recunoscut că în viitor era posibil ca el să dea o învățătură greșită. Apoi i-a sfătuit pe cititori sau ascultători să nu asculte de mesajul lui în caz că se întâmplă așa ceva.

Galateni 1:8 - Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #4 : August 24, 2018, 02:41:40 pm »
7. Este bine-cunoscut sloganul ”Vrem spitale, nu catedrale”, cu referire la catedrala mântuirii neamului. Acest slogan redă ideea că decât să dai o grămadă de bani pentru o clădire fără vreun uz practic (mai ales într-o țară săracă cum e România), mai bine îi folosești pentru ceva util.

Martorii folosesc o parte însemnată din veniturile lor pentru construirea de săli ale regatului, săli de congrese și filiale.

Biblia arată, în schimb, că Dumnezeu nu a poruncit niciodată construirea unei clădiri pentru închinare. În lege, dacă citim Exodul, singura construcție poruncită de Dumnezeu a fost tabernacolul, care era un cort și nu urma să fie înlocuit de altceva. Inițiativa construirii unui templu a fost a lui David și a venit după aproximativ 400 de ani. Dumnezeu i-a spus:

2 Samuel 7:4-7 - În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
5. "Du-te şi spune robului Meu David: "Aşa vorbeşte Domnul: "Oare tu Îmi vei zidi o Casă ca să locuiesc în ea?
6. Dar Eu n-am locuit într-o casă, din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta; ci am călătorit într-un Cort drept locuinţă.
7. Pretutindeni pe unde am mers cu toţi copiii lui Israel, am spus Eu oare vreo vorbă vreuneia din seminţiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul Meu, Israel, zicând: "Pentru ce nu-Mi zidiţi o Casă de cedru?"?


Și chiar și construcția templului de către Solomon a fost pusă într-o lumină negativă de scriitorii Bibliei, fiind descrisă ca fiind împovărătoare.

1 Regi 5:13 - Regele Solomon îi aducea din tot Israelul pe cei puși la muncă forțată. Numărul oamenilor puși la muncă forțată era de treizeci de mii.(NW)

Templul a fost singura construcție pentru închinare permisă de Dumnezeu. Israeliții au construit ”locuri înalte” pentru jertfe lui Iehova, dar Biblia arată că acestea au fost interzise de Dumnezeu.

Deuteronomul 12: 4,5 - Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru!
5. Ci să-L căutaţi la Locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui.

12:11 - Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre.

2 Cronici 33:17 - Însă poporul tot mai aducea jertfe în locurile înalte, numai că i le aducea lui Iehova, Dumnezeul lor.

În Noul Testament, nu există nicio dovadă că creștinii aveau vreun locaș de închinare. Casa lui Dumnezeu erau oameni și nu o clădire.

Efeseni 2:21,22 -  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #5 : August 26, 2018, 12:12:28 am »
8. Isaia 5:20 - Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!

La martori, toți cei dinăuntru sunt buni (chiar dacă pădure fără uscături nu există) și toți cei care nu le acceptă doctrina sunt răi, chiar dacă duc o viață morală. ”Au ei un motiv rău pentru care nu au devenit martori”, cică.

Niciun scriitor al Bibliei nu a căzut în această capcană. Pentru ei un om rău era rău și un om bun era bun, indiferent dacă era de afară sau din interior.

Diotref, care îi dădea afară din adunare pe cei care nu erau de partea lui, și deci ar fi fost bătrân de congregație după doctrina martorilor, era numit rău de apostolul Ioan:

3 Ioan 9-11 : Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.
10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică.
11. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.


Apostolul Pavel a arătat că și oamenii care nu cunosc legea (sau Vechiul Testament) pot primi aprobarea lui Dumnezeu dacă fac fapte bune.

Romani 2:9-16 - Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
12. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
14. Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
15. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
16. Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.


Și chiar și în Vechiul Testament, Nebucadnețar și Cirus au fost numiți ”slujitorul meu”, chiar dacă ei se închinau unor zeități păgâne:

Ieremia 25:9 - iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte, zice Domnul; şi voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva locuitorilor ei, şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dărâmături veşnice.
« Ultima Modificare: August 26, 2018, 12:16:14 am de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #6 : Septembrie 04, 2018, 02:12:18 pm »
9. În timp ce la martori, toți sunt obligați să predice, în Biblie, în Vechiul Testament, doar profeții erau trimiși să predice, iar în Noul Testament, doar apostolii.

Matei 28:19 - Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Contextul arată că cele de mai sus au fost spuse celor 11 apostoli.

Faptele 14:14 - Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au* rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:

Versetul de mai sus arată că Barnaba a fost apostol.

1 Corinteni 9:16 - Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie* s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!

Scrie ”vai de mine” și nu ”vai de noi” sau ”vai de voi”, deci nu era o obligație pentru creștini să predice; doar pentru apostol.
De fapt, termenul ”apostol” înseamnă ”trimis”.
« Ultima Modificare: Septembrie 04, 2018, 02:15:14 pm de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #7 : Septembrie 05, 2018, 10:23:21 pm »
10. Practica evitării foștilor membri (idei extrase din http://jwsurvey.org/cedars-blog/14-bible-verses-that-dismantle-shunning-as-practiced-by-jehovahs-witnesses)

Această practică crudă care a duc la multe necazuri, depresii și chiar sinucideri este și nebiblică.

Luca 6:35-37 - 35. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.
36. Fiţi, dar, milostivi cum şi Tatăl vostru este milostiv.
37. Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.


Isus a avertizat pe continuatorii săi ca, mai degrabă decât să judece conduita semenilor lor, să fie iubitori și îndurători.

Versetele susținute de martori pentru evitare sunt:

1 Corinteni 5:11 - Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice "frate", totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.

Aceste legături nu se referă la o evitare totală, deoarece:

2 Tesaloniceni 3: 14, 15 - Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
15. Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.


A nu avea nicio legătură nu însemna evitare totală.

2 Corinteni 2:6-11 - Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulţi;
7. aşa că, acum, este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire.
8. De aceea, vă rog să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
9. căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să văd dacă sunteţi ascultători în totul.
10. Dar pe cine iertaţi voi, îl iert şi eu. În adevăr, ce am iertat eu - dacă am iertat ceva - am iertat pentru voi, în faţa lui Hristos,
11. ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig de la noi; căci nu suntem în neştiinţă despre planurile lui.


Versetele de mai sus arată că pedeapsa nu a fost dată de toți, ci de cei mai mulți.
Apoi, se spune că, dacă ei ar fi fost prea duri față de el, ar avea de câștigat Satana.
« Ultima Modificare: Septembrie 05, 2018, 10:39:08 pm de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #8 : Septembrie 09, 2018, 10:51:28 pm »
11. Nu existau comitete judiciare și nici comitete de demitere (idee extrasă din aceeași sursă ca la punctul 10). Aceste comitete sunt foarte frustrante pentru martorii sinceri. îmi aduc aminte de un caz în care nu a fost un comitet, doar 2 bătrâni au chemat-o pe o soră la ”camera mică” doar să discute despre o problemă pe care a avut-o cu altă soră. Soțul ei a mers la acei bătrâni și le-a spus: ”Soția mea nu are nicio problemă cu cealaltă soră. Nu o mai chemați la camera mică pentru că ea are probleme cu inima”.

1 Tesaloniceni 4:3-11 - Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.


Versetele de mai sus arată că păcatele sexuale și nedreptățile sunt judecate doar de Dumnezeu. Singura datorie a creștinilor era să se iubească unii pe alții și să își vadă de treburile lor, lucru care în niciun caz nu îl fac bătrânii din comitetele martorilor.
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #9 : Septembrie 12, 2018, 06:11:28 pm »
12.  Martorii au cărți și scrisori secrete pentru bătrâni, pionieri, beteliști, supraveghetori de circumscripție și poate și alții. Este nedrept pentru membrii obișnuiți să fie judecați după niște proceduri pe care ei nu le cunosc.

Legea din Vechiul Testament era disponibilă tuturor, chiar și neisraeliților, și nu avea părți secrete pentru o anumită categorie de oameni.

1 Corinteni 5:1, 2 - Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.
2. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru!


Și în secolul 1, bătrânii nu aveau proceduri secrete de excludere. Cuvintele de mai sus au fost adresate întregii adunări.


Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #10 : Septembrie 12, 2018, 07:17:22 pm »
13. Strâns legat de punctul 12 este faptul că judecățile, comitetele judiciare, de demitere se fac în secret.

Dacă ne uităm la 1 Corinteni 5:1, 2 de mai sus, vedem că în secolul 1 acea problemă s-a analizat public.

La fel și în Vechiul Testament:

Deuteronomul 21:19 - tatăl şi mama să-l ia şi să-l ducă la bătrânii cetăţii lui şi la poarta locului în care locuieşte.

Poarta orașului era locul cel mai accesibil și, deci, cel mai public. Acolo se făcea judecata.

Interesant este că fariseii aveau o judecată secretă de la care au preluat martorii:

Faptele 4:13-17 (NW) - Văzând ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și înțelegând că erau oameni fără carte și de rând,+ s-au mirat. Și și-au dat seama că fuseseră cu Isus.+ 14  Și, privindu-l pe omul care fusese vindecat și care stătea în picioare lângă ei,+ n-au avut nimic de spus împotrivă.+ 15  Atunci le-au poruncit să iasă din sala Sanhedrinului și s-au sfătuit, 16  zicând: „Ce să facem cu oamenii aceștia?+ Pentru că au făcut un semn extraordinar, văzut de toți locuitorii Ierusalimului,+ iar noi nu putem nega. 17  Dar, pentru ca lucrul acesta să nu se mai răspândească în popor, să-i amenințăm și să le spunem să nu mai vorbească nimănui în numele acesta“.

La fel și martorii, când se sfătuiesc ce să facă cu cineva, îl scot afară, deci aceeași lipsă de transparență.
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #11 : Septembrie 13, 2018, 01:53:54 pm »
14. Când cineva devine martor, el deține adevărul, așa că tot ce se predă afară este fals și tot ce primește în interior este bun și nu mai trebuie să cerceteze.

Scriitorii Bibliei, din contră, i-au îndemnat chiar și pe cei care au devenit creștini să continue să cerceteze ceea ce li s-a spus dacă era adevărat sau fals.

1 Ioan 4:1 - Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi.

Acelor creștini nu li s-a spus nici să respingă, nici să aprobe anumite duhuri: li s-a spus să cerceteze.

1 Tesaloniceni 5:21 - Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.

Din nou, aceste lucruri au fost spuse unor creștini botezați.
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #12 : Septembrie 16, 2018, 03:58:23 pm »
15. Martorii își schimbă des doctrina, în timp ce Biblia nu i-a îndemnat niciodată pe cei ce îi slujeau lui Dumnezeu să-și schimbe doctrina.

1 Regi 13:15-18 - Atunci el i-a zis: "Vino cu mine acasă şi să iei ceva să mănânci."
16. Dar el a răspuns: "Nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine şi nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta;
17. căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului: "Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce."
18. Şi el i-a zis: "Şi eu sunt proroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: "Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă." Îl minţea.


1 Regi 13:24 - Omul lui Dumnezeu a plecat; şi a fost întâlnit pe drum de un leu, care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el, şi leul stătea şi el lângă trup.

Versetele de mai sus vorbesc despre un profet care a fost pedepsit cu o moarte rușinoasă pentru că și-a schimbat doctrina.
De fapt o schimbare de doctrină a fost privită ca o minciună.

Idem în Noul Testament:

Galateni 1:8 - Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Dacă apostolul Pavel ar fi predat o doctrină diferită față de ceea ce a predat în trecut, cum fac martorii deseori, și-a declarat blestemul asupra lui.
« Ultima Modificare: Septembrie 16, 2018, 04:00:01 pm de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #13 : Septembrie 22, 2018, 10:29:18 pm »
16. Exact în această seară am urmărit pe ”History” o emisiune care trata legile israeliților. Când s-a vorbit despre interdicția cu privire la închinarea la idoli, s-a spus că Dumnezeu evreilor, cică era un dumnezeu exclusivist, răzbunător care cerea acest lucru nu numai de la israeliți, dar și de la alții.

Cum adică, Dumnezeu a cerut și de la neisraeliți să nu se închine la idoli și la alți zei?

Asta nu am citit-o în Biblie, dar am ascultat să văd ce argumente s-au dat. Și au găsit un singur argument din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Cel din Vechiul Testament era că filistenii au fost loviți cu ”hemoroizi pentru că se închinau la idoli”.

Pot să demonstrez ușor că cei ce au spus asta erau niște bibliști de 2 bani. Dacă citesc 1 Samuel capitolul 6 unui copil de 12 ani și îl întreb de ce au avut filistenii hemoroizi, el ar spune că din cauza chivotului (sau arcei legământului) care era în orașul lor.

Deci, în ce sens este Biblia superioară normelor martorilor?

În timp ce Dumnezeu nu a condamnat niciodată un neisraelit pentru că se închina la alți dumnezei, martorii îi condamnă pe care îi slujesc aceluiași Dumnezeu cu cea mai mare pedeapsă, dacă nu-i slujesc așa cum spun ei.

PS. În Ieremia 35 se vorbește despre faptul că Dumnezeu a răsplătit o națiune pentru simplul fapt că ei au ascultat de strămoșul lor.

Ieremia 35:16 -  Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!

Ieremia 35:18,19 - Şi Ieremia a zis casei recabiţilor: "Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el;
19. pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaşi care să stea înaintea Mea!"


Asta este ca și cum un martor i-ar spune unui penticostal: ”La noi mai sunt martori care mai trag cu păhărelul, mai și curvesc. Tu, în schimb, îți respecți religia într-un mod excelent! Ești un exemplu! Dumnezeu te va binecuvânta!”
« Ultima Modificare: Septembrie 22, 2018, 10:32:31 pm de lovelogic »
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?

Offline lovelogic

 • Slujitor auxiliar
 • ******
 • Data Înregistrării: Iun 2014
 • Mesaje postate: 377
  • Comuni
Re: Superioritatea Bibliei față de normele martorilor lui Iehova
« Răspuns #14 : Septembrie 26, 2018, 11:50:17 pm »
17. Protejați de religia adevărată. Pentru martori asta înseamnă totul: să rămână martori. Asta li se repetă la aproape fiecare congres, an de an. Singura condiție pentru a trece Armaghedonul este de a fi martor. Deci, mai bine spus, religia este ca un talisman.

A avea curaj = a avea curajul de a predica
A fi fideli = a rămâne martori
A fi buni = a predica pentru ca alții să fie salvați
A fi drepți = a predica
A avea credință = A fi sigur că martorii sunt religia adevărată.
A avea perspicacitate = A studia publicațiile martorilor
A fi generos = A da donații
A fi smerit și umil = A te supune bătrânilor
Iubire = Predicare
etc.

Practic, aproape toate calitățile (dacă nu toate) au fost redenumite. Aceasta îi face pe martori să se rupă de realitate. Aceasta îi face să-și scuze greșelile, din moment ce au toate calitățile de mai sus.
Ajung să fie și îngâmfați din moment ce ei știu mai multe decât ceilalți oameni și Dumnezeu îi vede la un nivel mai înalt.

La ce se ajunge? La o grămadă de probleme.

O întâmplare adevărată: Un martor cu soția lui locuiau la mama lui. Din cauză că au apărut probleme, au dat-o afară pe mama lui, femeie de peste 70 de ani. Din cauză că nu avea unde să stea, un vecin al ei a primit-o să locuiască cu el. Bătrânii au acționat imediat și au exclus-o pe motiv de curvie. Mama lui a murit și el se lăuda că nici la înmormântare la ea nu a mers pentru că respectă ”regulile teocratice”.

Scriitorii Bibliei nu au încurajat așa ceva. Așa cum martorii văd religia lor ca o protecție, așa vedeau și israeliții templul, dar li s-a spus:

Ieremia 7:3 - Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: "Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
4. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: "Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!"
5. Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii,
6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
7. numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
8. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic.
9. Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…
10. Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: "Suntem izbăviţi!"… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!


La fel, când s-a construit templul, Dumnezeu a prevăzut că templul urma să fie o capcană, de aceea a spus:

1 Regi 6:11 - Domnul a vorbit lui Solomon şi i-a zis:
12. "Tu zideşti Casa aceasta! Dacă vei umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa pe care am făcut-o tatălui tău, David,
13. voi locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi pe poporul Meu, Israel."
Din toate enigmele din viața mea, cea mai mare rămâne: cum au învățat șopârlele să zboare?